در هفته چهارم آبان در بورس کالا چه گذشت ؟

احمد بیات مدیر کالایی کارگزاری نهایت نگر در این باره به خبرنگار اینپیا گفت:  در هفته چهارم آبان ماه اغلب کالاها تحت تاثیر قیمت  ارز قرار گرفته بود. در چند هفته گذشته پ پ های نساجی که روند آن ها مجددا افزایشی بود، این هفته با عرضه های بیشتر و عرضه های سلف در کنار […]

احمد بیات مدیر کالایی کارگزاری نهایت نگر در این باره به خبرنگار اینپیا گفت:  در هفته چهارم آبان ماه اغلب کالاها تحت تاثیر قیمت  ارز قرار گرفته بود. در چند هفته گذشته پ پ های نساجی که روند آن ها مجددا افزایشی بود، این هفته با عرضه های بیشتر و عرضه های سلف در کنار عرضه های نقدی مجددا روندشان کاهشی شود و به طور میانگین 10 تا 15 درصد کاهش قیمت را داشتیم اما پ پ های شیمیایی روندشان برعکس بود و عرضه هایشان مجدد نسبت به هفته های گذشته،  کاهش پیدا کرد یعنی در مجموع هفته گذشته 3500 تن پ پ شیمیایی عرضه شده که این هفته به 3200 تن رسید و قیمت هایشان به طور میانگین چیزی حدود 5 درصد افزایش داشت.

وی ادامه داد : در پی وی سی ها که هفته گذشته پتروشیمی اروند غایب بود و عرضه ای نداشت،  این هفته با عرضه پتروشیمی اروند انتظار این بود که با کاهش قیمت رو به رو باشیم اما این اتفاق نیفتاد و در بعضی از گریدها افزایش قیمت را همچنان داشتیم.

پلی اساستایرن های انبساطی که در هفته های گذشته بسیار بازار ملتهبی داشتند تحت تاثیرعدم تولید اغلب پل استایرن سازها با وارداتی که این هفته داشتیم کم کم  باید منتظر تعدیل این بازار و کاهش قیمت های بازار باشیم . عرضه های وارداتی این هفته با قیمت پایه و نزدیک به قیمت پایه معامله شد اما عرضه های پتروشیمی تبریز همچنان بعضی از گریدها با قیمت های خیلی بالا معامله شد، و با عدم تایید توسط بورس مواجه شد.