دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 8 آبان تا 11 آبان ماه

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ ۸/۸/۱۴۰۱ لغایت ۱۱/۸/۱۴ دانلود فایل پیوست 

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ ۸/۸/۱۴۰۱ لغایت ۱۱/۸/۱۴

دانلود فایل پیوست