دعوت به جلسه B2B صنعتگران با شرکت‌های مستقر در مرکز رشد فناوری

نکات مهم این جلسه برای تولیدکنندگان صنعت پلاستیک – آشنایی با شرکتهاي تازه تاسیس و فعال در حوزه های مشابه – طرح نیازها و پیشنهادات متقابل – آشنایی با مواد، محصولات و خدمات متعلق به شرکتهاي مرتبط – پیشنهاد پیوستن واحدهاي نوپا به شرکتهاي بزرگ – پیشنهاد فروش دانش فنی به کارخانجات – مبادلات و […]

نکات مهم این جلسه برای تولیدکنندگان صنعت پلاستیک

– آشنایی با شرکتهاي تازه تاسیس و فعال در حوزه های مشابه
– طرح نیازها و پیشنهادات متقابل
– آشنایی با مواد، محصولات و خدمات متعلق به شرکتهاي مرتبط
– پیشنهاد پیوستن واحدهاي نوپا به شرکتهاي بزرگ
– پیشنهاد فروش دانش فنی به کارخانجات
– مبادلات و مراودات اقتصادي
– ایجاد فعالیت هاي مشترك تولیدي
– خرید تمام یا بخشی از سهام این شرکتها در قالب همکاریهای تجاری
– واگذاری بخشی از فعالیتهای سازمان بزرگتر نظیر تحقیق، توسعه، مهندسی و …

 

به گزارش اینپیا، شرکت های مستقر در مرکز رشد فناوری که دانش محور، ایده محور و دارای گروه کاری مشخص هستند، در زمینه های کاری اشاره شده در جدول این خبر، آماده همکاری اند.  متن فراخوان کمیسیون آموزش انجمن ملی پلاستیک به شرح زیر است:

 

فراخوان برگزاری نشستB2B)  Business-to-Business)  صنعتگران با شرکتهای مستقر در مرکز رشد فناوری  پیرو تفاهم نامه فی مابین “انجمن ملی صنایع پلاستیک” و “پلیمر ایران با پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران” به اطلاع کلیه صاحبان محترم صنایع پلاستیک عضو انجمن می رساند،  این دو سازمان درنظر دارند جهت معرفی و ایجاد زمینه همکاری بین شرکتهای تحت پوشش مرکز رشد فناوری پژوهشگاه پلیمر و فعالین صنعت پلاستیک کشور درنظر دارد که نشست معرفی و شناسایی این شرکتها را به صورت رودررو (B2B) در محل پژوهشگاه پلیمر  و پتروشیمی ایران برگزار نمایند.

 

از جمله مزایای حضور در این نشست می توان به موارد ذیل اشاره نمود: – آشنایی با  شرکتهاي تازه تاسیس و فعال در حوزه های مشابه – طرح نیازها و پیشنهادات متقابل – آشنایی با مواد، محصولات و خدمات متعلق به شرکتهاي مرتبط  – پیشنهاد پیوستن واحدهاي نوپا به شرکتهاي بزرگ  – پیشنهاد فروش دانش فنی به کارخانجات  – مبادلات و مراودات اقتصادي  – ایجاد فعالیت هاي مشترك تولیدي – خرید تمام یا بخشی از سهام این شرکتها در قالب همکاریهای تجاری – واگذاری بخشی از فعالیتهای سازمان بزرگتر نظیر تحقیق، توسعه، مهندسی و …

 

لازم به ذکر است، کلیه شرکتهای فوق الذکر دانش بنیان می باشند، بطوریکه تاکنون برخی از آنها موفق به دریافت مجوز دانش بنیان گردیده اند و سایرین اقدامات لازم برای کسب مجوز مربوطه را انجام داده اند.

 

این شرکتها عموما مشخصات و ویژگی هایی دارند، از جمله: – دانش محور هستند و روی حداقل یک زمینه تخصصی دارای تجربه و اجرای پروژه اجرا شده هستند. – شرکتهای کوچک هستند.  – ایده محور هستند. – دارای گروه کاری مشخص هستند. – و…

 

تعریف پیشنهاد اجرای پروژه های با موضوع تخصصی جهت اجرا توسط این سازمانها و شرکتها در زمینه های کاری به شرح زیر در جدول (1)  قابل مشاهده است: