ده ویژگی کارکنان برجسته

2- کارکنان برجسته متوجه آنچه در اطراف آنها در محل کار می گذرد، هستند و یادگیری مداوم خود را در مسیر کاری خود بکار می گیرند. 3- کارکنان برجسته روابط خوبی با افراد داخل و خارج از شرکت ایجاد می کنند. آنها می دانند که در کدام تیم ها عضو هستند و برای تقویت روابط تیم خود تلاش می […]

2- کارکنان برجسته متوجه آنچه در اطراف آنها در محل کار می گذرد، هستند و یادگیری مداوم خود را در مسیر کاری خود بکار می گیرند.

3- کارکنان برجسته روابط خوبی با افراد داخل و خارج از شرکت ایجاد می کنند. آنها می دانند که در کدام تیم ها عضو هستند و برای تقویت روابط تیم خود تلاش می کنند تا کارها در شرایط سخت و پر تنش قرار نگیرد.

4- کارکنان بزرگ آینده نگر هستند و مشکلاتی که ممکن است در کارشان ایجاد شود را پیش بینی می کنند. آنها مشکلات بالقوه را پیش رو می آورند و تلاش می کنند تا مشکلات را قبل از اینکه بتوانند آسیبی وارد کنند ، حل کنند.

5- کارکنان فوق العاده حقیقت را در مورد موضوعات دشوار مانند حجم کار، تعادل کار و زندگی، مشتریان دشوار (یا تامین کنندگان، کارکنان همکار یا مدیران) و دستوالعملهای ناکارآمد می گویند. آنها مسائل خود را مطرح می کنند حتی زمانی که کس دیگری جرأت اینکار را نداشته باشد.

6- کارکنان برجسته، برنامه یا مسیر شغلی خود را در ذهن دارند. آنها تصور نمی کنند که مدیرشان باید مسیر شغلی آنها را برایشان مدیریت کنند. آنها مسیر شغلی خود را مدیریت می کنند!

7- کارکنان بزرگ به جای اجتناب از تعارض، با آن روبرو می شوند. هنگامی که درگیر روند حل و فصل تعارض می روند، احترام دیگران را حفظ می کنند. آنها دیگران را سرزنش نمی کنند و صرفا جهت برقراری صلح عذرخواهی می کنند.

8- کارکنان فوق العاده زمانی که به کمک نیاز دارند، درخواست می کنند.

9- کارکنان برجسته  به مدارک تحصیلی، عنوان شغلی یا افتخاری که کسب کرده اند تکیه نمی کنند. آنها از ایده های جدید بدون توجه به اینکه چه کسی آنرا بیان کرده استقبال می کنند. آنها اندیشه های خود را به اشتراک می گذارند، نه خرد متعارفی را که از دیگران آموخته شده اند. آنها خودستایی نمی کنند – این نشانه ای از ترس است!

10- در نهایت، کارکنان عالی، مربیان و مشاوران افراد پیرامون خود هستند. آنها اغلب می‌شنوند: “شما خیلی سخاوتمند هستید که تخصصتان را به اشتراک می گذارید”!  آنها این نکته را قبول ندارند که دانش قدرت است. آنها می دانند که دانش زمانی که با دیگران به اشتراک گذاشته شود، قدرتمند است.