دوره آموزشی بررسی اقتصاد چرخشی در ایران

دوره آموزشی بررسی اقتصاد چرخشی در ایران مدرس : ابوعلی گلزاری دوره های ویژه آموزشی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در نمایشگاه بازیافت 1402