دوره آموزشی “روش های کاهش مصرف انرژی در واحدهای صنعتی” برگزار می گردد

انستیتو پلیمر کیمیاران برگزاری این دوره را به درخواست علاقمندان ترتیب داده و تصریح کرده است که این دوره با سر فصل های مشخص برای متقاضیان و مخاطبان،  به صورت تخصصی برگزار می شود. بر اساس این گزارش سر فصل های این دوره عبارت است از: 1- ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی 2- افزایش […]

انستیتو پلیمر کیمیاران برگزاری این دوره را به درخواست علاقمندان ترتیب داده و تصریح کرده است که این دوره با سر فصل های مشخص برای متقاضیان و مخاطبان،  به صورت تخصصی برگزار می شود.

بر اساس این گزارش سر فصل های این دوره عبارت است از:

1- ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی

2- افزایش بهره و کارایی انرژی

3- مدیریت انرژی

4- راه حل های صرفه جویی انرژی

5- ممیزی انرژی، راه حل های آن و موانع موجود

6- مدیریت مصرف و بار برق

7- اقدامات سرویس و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

8- شناخت عوامل اتلاف انرژی و چگونگی بهره برداری از تجهیزات

9- بهینه سازی انرژی در صنعت