همکاری کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

دوره آموزشی معرفی صنایع تکمیلی پتروشیمی

دوره آموزشی معرفی صنایع تکمیلی پتروشیمی با همکاری کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار شد این دوره با هدف آشنایی دانشجویان با آینده شغلی صنعت پلیمر و انتخاب مسیر شغلی مناسب طراحی شده است. این کارگاه آموزشی در حاشیه آیین نکوداشت دکتر افشار طارمی در تالار مشاهیر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی با تدریس […]

دوره آموزشی معرفی صنایع تکمیلی پتروشیمی با همکاری کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار شد

این دوره با هدف آشنایی دانشجویان با آینده شغلی صنعت پلیمر و انتخاب مسیر شغلی مناسب طراحی شده است.
این کارگاه آموزشی در حاشیه آیین نکوداشت دکتر افشار طارمی در تالار مشاهیر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی با تدریس مهندس میربلوک برگزار شد