دوره آموزشی ویژه نمایشگاه بازیافت

دوره آموزشی پلیمرها و همکاری با طبیعت

دوره آموزشی پلیمرها و همکاری با طبیعت مدرس بهاره پیرایی

مدرس بهاره پیرایی
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران
غرفه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران
سالن 8 و 9
پنجمین نمایشگاه بین المللی پسماند، بازیافت،ماشین آلات و تجهیزات وابسته