کمیسیون آموزش برگزار کرد

دوره مشاوره اخذ اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه برای کسب و کارها

دوره مشاوره اخذ اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه برای کسب و کارها امروز 29 خرداد 1403 برگزار شد ️کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران این دوره کاربردی را با همکاری مشترک مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران و مجمع تشکل های دانش بنیان ایران برگزار کرد

دوره مشاوره اخذ اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه برای کسب و کارها امروز 29 خرداد 1403 برگزار شد
🔸️کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران این دوره کاربردی را با همکاری مشترک مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران و مجمع تشکل های دانش بنیان ایران برگزار کرد

در این دوره 2 ساعته خدمات مشاوره ای شرکت های دانش بنیان و غیر دانش بینان جهت استفاده از اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری به صورت رایگان ارایه شد.

علاقه مندان میتوانند ویدیو دوره را از در زیر مشاهده نمایند: