دوره گذر از واکنش‌محوری به کنش‌گری با اسم رمز شفافیت

سال گذشته در چنین روزی اولین جلسه هیات مدیره دوره چهارم انجمن ملی برگزار و انتخابات هیات رئیسه انجام شد درحالیکه یک روز قبل خبر انتشار یک ویروس جدید در چین شنیده شده بود و به نظر می رسید که یک بیماری موقتی در یک کشور پیش آمده و به زودی درمان خواهد شد و […]

سال گذشته در چنین روزی اولین جلسه هیات مدیره دوره چهارم انجمن ملی برگزار و انتخابات هیات رئیسه انجام شد درحالیکه یک روز قبل خبر انتشار یک ویروس جدید در چین شنیده شده بود و به نظر می رسید که یک بیماری موقتی در یک کشور پیش آمده و به زودی درمان خواهد شد و اتفاقات پس از آن غیر قابل تصور بود که یک ویروس اینگونه سلامت و اقتصاد جهان و به تبع آن سبک زندگی مردم را دگرگون کند.

 

با گذشت سال های مختلف در دبیرخانه انجمن ملی و گذراندن بحران ها و چالش های بخش خصوصی و فعالیت صادقانه و پرتلاش و هم دلی هیات مدیره ادوار مختلف انجمن ملی که بی شک با تمام توان سعی در رفع مشکلات صنایع تکمیلی نمودند، می توان گفت که چهارمین دوره هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در حالی اولین سال خود را به پایان رساند که این سال تا کنون یکی از پرچالش ترین سنوات این انجمن بوده است.

 

سالی که در آن کشور با بحران کرونا رو به رو شد و با این وجود، انجمن ملی صنایع پلیمر از توقف نکرد و چه بسا در این شرایط با پویایی بیشتر به کار خود ادامه داد.

 

نکته ای که بیش از هر چیزی کارنامه انجمن ملی صنایع پلیمر را متمایز از قبل می سازد، یک اقدام و یا مجموعه ای از اقدامات نیست، بلکه یک رویکرد و منش است که این سال را نسبت به سال های دیگر متفاوت می سازد.

 

این رویکرد موجب شد که انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به جای نگاه به شیوه برخورد با وقایع، خود را در جایگاهی قرار دهد که ایجاد کننده وقایع تاثیرگذار و تعیین کننده باشد.

 

شیوه ای که واکنش محوری در آن کنار گذاشته شد و انجمن ملی به نهادی کنش گر مبدل گشت تا بتواند با پویایی هر چه تمام تر، نسبت به رفع مشکلات صنعت گران حوزه پلیمر و پلاستیک اقدام کند.

 

انجمن در راستای اجرایی ساختن این تفکر، به یک پیش قدم در زمینه اصلاحات بدل شد و همین مساله نیز زمینه را برای کسانی که نمی توانستند این شیوه جدید را بپیذرند، فراهم کرد تا از هر گونه سنگ اندازی در راه نوگرایانه انجمن فروگذار نکنند.

 

این مساله اما نه تنها راه رشد را مسدود نکرد، بلکه عاملی شد برای تلاش هر چه بیشتر تشکلی که این روزها همه آن را با برند شفافیت می شناسند. تشکلی که در هیچ یک از زمان های سخت خود و در شرایطی که از طرفی با نهادهای دولتی می جنگید تا توان کار بخش خصوصی حفظ شود و از طرفی هم با تولیدکننده نماها مبارزه می کرد؛ از اهداف خود چشم پوشی نکرد و به هر قیمتی تلاش کرد تا در راه شفافیت و پیشرفتی واقعی قدم بردارد.

 

اما نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که شفافیت برای انجمن ملی در این دوره، تنها یک شعار نبود و فعالیت مدیران انجمن نشان داد که این تشکل عمل به فعالیت شفاف را در ابتدا از خود آغاز کرده است و این ادبیات عملگرایانه موجب شد که دیدگاه مهم شفافیت چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی مرتبط عملا دیده شده و چه بسا در بسیاری از امور در دستور کار قرار گیرد.

 

کنش گری عمل گرایانه انجمن ملی صنایع پلیمر موجب شد که جایگاه این تشکل در نهادهای دولتی و بخش خصوصی با رشدی قابل توجه همراه شود و اکنون شاهد آنیم که بیشتر نهادهای مربوطه در تصمیم گیری های خود به انجمن ملی به عنوان بازویی قدرتمند از نظر کارشناسی نگاه می کنند و در بسیاری از موارد انجمن ملی به مرجعی برای استناد تبدیل شده است که این دستاورد، نتیجه پیشرو بودن انجمن ملی در فعالیت های تشکلی بوده است. به عبارتی انجمن ملی در این سال به پشتوانه اقداماتی که در سال های گذشته این انجمن صورت گرفته بود و اقداماتی عملگرایانه، تلاش کرد تا نقش تشکل گرایی را در نظام مدیریتی کشور پررنگ تر سازد و ارتقاء جایگاه آن در نهادهای تصمیم گیر، نشانه ای از تحقق این امر است.

 

از دستاوردهای اجرایی این دوره می توان به نمونه های بسیاری اشاره کرد که در این مقال نمی گنجد و نتیجه این که سخن نباید اطاله کرد و به قول افصح المتکلمین، سعدی شیرازی؛ به عمل کار برآید به سخندانی نیست.