دومین نشست تخصصی توسعه زنجیره ارزش پروپیلن برگزار شد

دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، با عنوان “نشست توسعه زنجیره ارزش پروپیلن” برگزار شد. به گزارش اینپیا به نقل از نیپنا دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، با عنوان “نشست توسعه زنجیره ارزش پروپیلن” توسط پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف و با […]

دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، با عنوان “نشست توسعه زنجیره ارزش پروپیلن” برگزار شد.

به گزارش اینپیا به نقل از نیپنا دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، با عنوان “نشست توسعه زنجیره ارزش پروپیلن” توسط پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف و با حضور نمایندگانی از بخش‌های مختلف این اکوسیستم برگزار شد.

اعضای نشست حاضر به شرح زیر است:

• آقای دکتر عباسی دوانی- عضور کمیسیون انرژی مجلس
• آقای مهندس رستمی- مدیر عامل پتروشیمی بندر امام
• آقای مهندس علی پور- مدیر شبکه فناوری دفتر توسعه فناوری و نوآوریهای صنعتی شریف
• آقای مهندس اسماعیلی- عضو هیئت مدیره پتروشریف
• آقای دکتر صادق وندی- قائم مقام پتروشیمی نوید زرشیمی

محورهای تخصصی این نشست نیز به شرح زیر بود:

• ضرورت توسعه زنجیره ارزش پروپیلن
• موانع و مشکلات توسعه زنجیره ارزش پروپیلن
• کمبود تولید پروپیلن در کشور و پیامدهای آن
• روش‌ها و تکنولوزی‌های تولید پروپیلن
• سیاستگذاری در حوزه افزایش طرح های تولید پروپیلن

از موضوعات مهمی که در این نشست مطرح شد، توجه به استفاده از ظرفیت حداکثری تولید پروپیلن در کشور در قالب طرح های اجرا شده و سپس توسعه زنجیره ارزش آن درقالب طرح های پتروشیمی جدید می باشد. بطوریکه توجه به مشکلات موجود و عدم استفاده از ظرفیت قابل تولید پروپیلن در طرح های فعلی، می تواند بخش قابل توجهی توسعه تولید را در کشور ایجاد کند.

همچنین یکی از موضوعات و مباحث مطرح شده در رابطه با ظرفیت مازاد تولید متانول در کشور و امکان تبدیل آن به پروپیلن می باشد. بر این اساس پیش بینی می گردد تولید متانول در کشور در افق 1404 با حجمی بالغ بر 24 میلیون تن به پیش رود و در این رابطه طرح تولید پروپیلن از متانول در آیین نامه هیئت وزیران در اسفند ماه 99 تصویب شده است. به موجب این طرح، انتقال پروپیلن از خطوط لوله از عسلویه به مرودشت با هزینه قابل توجهی انجام خواهد گرفت و از سوی دیگر با توجه به هزینه بالای تبدیل گاز به متانول و سپس تبدیل متانول به پروپیلن (MTP) که نسبت به روش های تولید پروپیلن دیگر همانند PDH ، بسیار پر هزینه است موجب می گردد که سرمایه گذاری در طرح های MTP برای سرمایه گذاران خصوصی را با توجه بهIRR پایین آن، غیرموجه کند.

در این خصوص راهکار بهتر تکمیل زنجیره ارزش متانول و تبدیل ان به محصولات با ارزش افزوده بالاتر با حاشیه سود بالاتر خواهد بود. همچنین استفاده از متانول به عنوان سوخت (با توجه به تستهای موفق انجام شده در اتومبیلها) نیز جزو راهکارهای مهم و قابل توجه می باشد که می تواند مورد بررسی و مداقه بیشتر قرار گیرد، در نهایت اگر مقرر است طرح توسعه تولید پروپیلن اجرا شود در این صورت به نظر می رسد مناسب ترین کار، تولید پروپیلن و مشتقات آن در جنوب کشور و ارسال آن به سایر شهرهای ایران با توجه به نیاز آن منطقه و استفاده از آن به عنوان خوراک مجصولات پایین دستی است تا بدینوسیله از هزینه های بالای انتقال پروپیلن به شهرهای دیگر نیز جلوگیری بعمل آید.

در این میان موضوع طرح جامع آمایش سرزمینی به عنوان یکی از ضروری ترین و مهمترین راهکارهای قابل انجام به منظور بررسی شرایط و وضعیت مناطق مختلف کشور، شناسایی پتانسیل ها و مزیتهای نسبی مناطق مختلف و در نهایت تصمیم گیری کلان نگر برای توسعه ظرفیتهای منطقه ای مطرح شد که بی شک می تواند زمینه پاسخگویی درست و تصمیم گیری مناسب را برای تصمیم گیران کلیدی صنعت پتروشیمی در کشور فراهم آورد.

از سوی دیگر در بررسی نقش مجلس به عنوان قانون گذار و سیاست گذار کلان در توسعه این زنجیره ، ضمن تاکید بر ضرورت انجام پژوهشهای کلان به منظور ایجاد زمینه تصمیم گیری بهتر در سیاستگذاری های کلان این حوزه، موضوع ارائه تخفیف هایی در خوراک مایع به منظور جذاب تر کردن طرح های پروپیلنی مطرح گردید. همچنین موضوع تسهیل گری برای سرمایه گذاران خصوصی این حوزه و ایجاد بستر مطمئن برای تضمین سرمایه گذاران و کاهش نقش تصدی گری دولت در فعالیتهای مرتبط با سرمایه گذاران خصوصی به عنوان راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در این حوزه مطرح شد.

در نهایت به پتانسیل های موجود در دانشگاه در حوزه مطالعات زنجیره ارزش و نیز توسعه فناوری های موردنیاز در این حوزه اشاره گردید. بدیهی است دانشگاه به عنوان مرجع فعالیتهای دانش محور می تواند نقش کلیدی در انتقال فناوری و نیز توسعه دانش فنی تخصصی در این حوزه داشته و با دسترسی به شرکتهای فناور این حوزه، نقش کلیدی را نیز در توسعه و فراهم سازی فناوری های این حوزه ایفا نماید. ضمن اینکه با توجه به همکاری های مناسبی که فیمابین دانشگاه و شرکت های پتروشیمی در حوزه مطالعات زنجیره ارزش شکل گرفته است، امید است این مسیر بتواند به ایجاد همکاریهای گسترده تر میان صنعت و دانشگاه منجر شده و زمینه را برای توسعه دانش فنی بومی سازی شده در داخل کشور فراهم آورد.

جهت اطلاع سومین نشست تخصصی در این حوزه نیز با موضوع توسعه زنجیره ارزش متانول در تاریخ 31 مردادماه برگزار خواهد شد.