شرکت ملی پتروشیمی ایران به مجتمع های پتروشیمی گوشزد کرد

ذخیره سازی لازم، مدیریت صادرات و موجودی مخازن

با توجه به سوابق گذشته و در جهت مدیریت بازار در فصول سرد سال، شرکت ملی پتروشیمی ایران به جهت جلوگیری از به وجود آمدن هرگونه التهاب در بازار طی مکاتبه ای به برخی از مجتمع های پتروشیمی جهت ذخیره سازی لازم، مدیریت صادرات و موجودی مخازن به منظور استمرار عرضه محصولاتی چون متانول، اوره […]

با توجه به سوابق گذشته و در جهت مدیریت بازار در فصول سرد سال، شرکت ملی پتروشیمی ایران به جهت جلوگیری از به وجود آمدن هرگونه التهاب در بازار طی مکاتبه ای به برخی از مجتمع های پتروشیمی جهت ذخیره سازی لازم، مدیریت صادرات و موجودی مخازن به منظور استمرار عرضه محصولاتی چون متانول، اوره و آمونیاک را در زمان قطعی گاز یادآور شده است.

جهت مشاهده نامه ارسالی شرکت ملی پتروشیمی ایران به مجتمع های پتروشیمی اینجا کلیک کنید.