ذخیره مواد اولیه در هر انباری به جز کارخانه ممنوع است

به گزارش اینپیا، بر اساس دستورالعمل جدید کمیته تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، حمل و یا نگه داری محصولات پتروشیمی به محلی به جز آدرس مندرج در پروانه بهره برداری واحد های تولیدی متعلق به مالک کالا، ممنوع بوده و تخلف از این امر مشمول تخلف عرضه خارج از شبکه خواهد بود.   از این رو اگر واحدهای تولیدی به […]

به گزارش اینپیا، بر اساس دستورالعمل جدید کمیته تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، حمل و یا نگه داری محصولات پتروشیمی به محلی به جز آدرس مندرج در پروانه بهره برداری واحد های تولیدی متعلق به مالک کالا، ممنوع بوده و تخلف از این امر مشمول تخلف عرضه خارج از شبکه خواهد بود.

 

از این رو اگر واحدهای تولیدی به هر شکلی مواد اولیه خود را به انباری غیر از انبار کارخانه خود منتقل کنند، متخلف خواهند بود. این در حالی است که انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها نیز شامل این قانون هستند.

 

یک مقام آگاه در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این خصوص به اینپیا گفت: انبارهایی که در سامانه جامع انبارها ثبت شده اند کالاها را از یکدیگر تفکیک نمی کنند و کالای تولیدی و مواد اولیه از هم جدا نیستند و اگر بازرس سازمان مواد اولیه را در هر انباری مشاهده کند، تخلف را گزارش خواهد کرد.

 

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی فقط اجازه دارند مواد اولیه را در انبار واحدهای خود ذخیره کنند. در این میان اگر واحدهای خردی که انبار ندارند، با مشکل مواجه شوند باید از طریق عامل توزیع خود مانند تعاونی ها برای حل مشکل خود کمک بگیرند. این در حالی است که اکثر این واحدها خرید اندکی دارند.

 

این مقام آگاه ادامه داد: واحدهای بزرگی هم که انبارشان پر شده است، دیگر نباید به خرید اقدام کنند و باید تا خالی شدن انبار خود تولید کنند و پس از آن که انبارشان ظرفیت خالی داشت خرید کنند.