رئیس کل گمرک در همایش انجمن ملی: در بحث مدیریت زنجیره تامین چند پروژه در دست اقدام است که اعلام خواهد شد

میراشرفی رئیس کل گمرک: بیش از یک چهارم تولیدات دنیا در چرخه تجارت قرار میگیرد. قرن حاضر، قرن آسیا و ۱۰ بندر بزرگ دنیا در آسیا است. کشور ما یک درصد جمعیت و یک درصد خشکی ها را دارد و هفت و نیم درصد منابع دنیا را در اختیار داریم. بنابراین نسبت به جمعیتمان منابع […]

میراشرفی رئیس کل گمرک:

بیش از یک چهارم تولیدات دنیا در چرخه تجارت قرار میگیرد.

قرن حاضر، قرن آسیا و ۱۰ بندر بزرگ دنیا در آسیا است.

کشور ما یک درصد جمعیت و یک درصد خشکی ها را دارد و هفت و نیم درصد منابع دنیا را در اختیار داریم. بنابراین نسبت به جمعیتمان منابع بسیار زیادی داریم.

بیش از ۹۰ درصد تجارت های دنیا از طریق آب های آزاد است. در دهه ۴۰ شمسی بررسی ای در ایران انجام می شود که نتیجه تحقیق او دو توصیه بوده است: ایران در کنار هفت و نیم درصد منابع خود، یکی از بهترین نقشه های ژئوپولتیکی را دارد که باید «بندر آزاد» در این کشور ایجاد شود. توصیه دوم اینکه در مرکز ایران شهری ترانزیتی ایجاد شود و از محل ترانزیت مسافران منطقه، کسب سود کند.

ما متاسفانه فرصت های خود را به دیگران هدیه میکنیم. امارات با وجود این که اصلا شرایط شبیهی به ایران ندارد ۱۴ میلیون کانتینر در سال در مرزهای آبی این کشور پیاده می شود. در بحث ترانزیت مسافر هم که دست بسیار بالاتری را دارد. ترکیه هم که بزرگترین مرکز ترانزیت مسافر در دنیا را در اختیار دارد.

تحقیقی که در حال حاضر نیز از سوی بنیاد مکنزی انجام شده گفته که مرکز ثقل اقتصاد دنیا در خط اتصال چین تا هند قرار خواهد گرفت. پیش بینی شده که در ۲۰۳۵ تولید ناخالص داخلی چین با آمریکا برابری کند و در ۲۰۵۰ نیز ۴ هزار میلیارد دلار از آمریکا بیشتر تولید داشته باشد. بنابراین کشورهایی که نزدیک این خط اتصال چین تا هند هستند می تواند با ترانزیتف منتفع شود. این هم فرصتی عالی برای کشور ما خواهد بود که این بار باید از آن استفاده کنیم.

ما اگر بخواهیم به بخش خصوصی بها بدهیم باید بدانیم که دنیای کنونی دنیای تحریم نیست. دنیای بدون مرز امروز خریدار تحریم نیست

در بحث مدیریت زنجیره تامین چند پروژه در دست اقدام است که اعلام خواهد شد

۴۴ میلیارد دلار صادرات داشتیم که ۵۰ درصد آن برای محصولات غیر نفتی بوده و پلیمرها ۷ درصد صادرات غیر نفتی ما را شامل می شود

انچه حق بخش پتروشیمی و پلیمر است محقق نشده/ میانگین هر کیلوگرم کالای صادراتی ما ۳۸ سنت است که نشان دهنده خام فروشی است ما با کمک صنعتگران می توانیم از خام فروشی فرار کنیم البته اگر بتوانید از گیر گمرک فرار کنید و تجارت نمایید !

آمادگی این را داریم که صادرکنندگان در بحث تعدیل و واقعی سازی قیمت های صادراتی به کمک ما بیایند