جزئیات اجلاس INC-3

روزنگار سفر به نایروبی

لایحه مقابله با آلودگی پلاستیک ها از نوامبر سال ۲۰۲۲ در کشور اروگوئه با نام INC-1 آغاز و بعد با اجلاس پاریس در ماه می ۲۰۲۳ با نام INC-2 ادامه پیدا کرد. اسم این لایحه از ابتدا با نام کنترل آلودگی پلاستیکها بود و هدف آن ایجاد اقتصاد چرخشی، افزایش ضریب بازیافت پلاستیک‌ها ، طراحی محصولات برای راحت نمودن بازیافت و استفاده از پلاستیک‌های بایو برای محصولات یکبار مصرف بوده است . این لایحه در ادامه با اجلاس نایروبی در نوامبر ۲۰۲۳ با نام INC-3 ادامه پیدا کرد و نهایتا با اجلاس اتاوا با نام INC-4 در بهار ۲۰۲۴ و جلسه نهایی INC—5 در پاییز ۲۰۲۴ پایان خواهد یافت.

در نسخه جدید این لایحه با نام نسخه صفر INC-3 که ابتدای اکتبر ۲۰۲۳ منتشر شده است موارد کنترل سخت گیرانه ای شامل عدم تولید، توقف عرضه، فروش و صادرات کل زنجیره تولید پلاستیک ها از ابتدا تا انتهای آن به جای تمرکز بر روی آلودگی محصولات پلاستیکی که ناشی از عدم جدا سازی و مدیریت ناصحیح استفاده از محصولات پلاستیکی می شود اتفاق افتاده است که مشکلات بسیاری را در تولید پلیمرها در ایران در بالای زنجیره ایجاد خواهد نمود و به نظر قصدی مبنی بر تغییر کلی روند تولید پلیمر ها از منابع فسیلی به منابع غیر فسیلی با بهانه محیط زیستی و از طرفی توقف تولید و عرضه و فروش و صادرات محصولات پلاستیکی تولید شده با مواد پلیمری با پایه فسیلی است که برای منفعت ملی ما و مدل اقتصادی صنعت پلاستیک ما مخاطرات بسیاری دارد.

با  توجه به تاثیر این سند در تجارت داخلی و خارجی صنعت پلیمر و ایجاد ممنوعیت ها و محدودیت هایی در تولید،  انجمن ملی صنایع پلیمر ایران اقدام به اعزام نماینده ای همراه با نمایندگان وزارت خارجه و سازمان محیط زیست به این جلسه بین المللی کرده تا با افزایش قدرت چانه زنی در سطح بین المللی از تصویب قوانینی ضد منافع ملی و بومی کشورمان دفاع  کند.

در ادامه می توانید روزنگار اجلاس نایروبی را که توسط نماینده انجمن ملی صنایع پلیمر ایران تهیه و تنظیم شده است را در فایل های جدا گانه بخوانید.

روزنگار سفر به نایروبی- شنبه 11 نوامبر

روزنگار سفر به نایروبی یکشنبه 12 نوامبر

روزنگار سفر به نایروبی- دوشنبه 13 نوامبر

روزنگار سفر به نایروبی- سه شنبه14 نوامبر

روزنگار سفر به نایروبی-چهار شنبه 15 نوامبر

روزنگار سفر به نایروبی-پنجشنبه16 نوامبر

روزنگار سفر به نایروبی-جمعه 17 نوامبر