نماینده انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در اجلاس INC-4 از روند مذاکرات در این اجلاس می گوید:

روزهای پر التهاب در اتاوا

INC-4، اجلاسی که این روزها در شهر اتاوا در حال برگزاری است و سرنوشت اقتصادی خیلی از کشور ها به آن گره خورده، همین موضوع نیز حساسیت در خصوص این اجلاس را افزایش می دهد. انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، 2 نماینده دراین اجلاس دارد که همراه با نمایندگان وزارت امور خارجه و سازمان محیط زیست و در اجلاس4 INC- حضور دارند .

INC-4، اجلاسی که این روزها در شهر اتاوا در حال برگزاری است و سرنوشت اقتصادی خیلی از کشور ها به آن گره خورده، همین موضوع نیز حساسیت در خصوص این اجلاس را افزایش می دهد. انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، 2 نماینده دراین اجلاس دارد که همراه با نمایندگان وزارت امور خارجه و سازمان محیط زیست و  در اجلاس4 INC- حضور دارند .

علیرضا صحاف امین، نماینده انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در اجلاس INC-4  که در حال حاضر در اتاوا به سر می برد، درباره روند مذاکرات گفت:« پیش جلسات اجلاس  INC-4 در روزهای  21 و 22 آوریل برگزار شد. اعضای تیم ایران در این اجلاس پیش از نشست INC-4 که در روز 23 اوریل آغاز به کار کرد، در جلسات آسیایی و منطقه ای حضور داشتند تا در مورد سیاست های منطقه ای و محلی به گفت و گو بپردازند و نحوه مذاکرات در اجلاس رسمی INC-4  را مشخص نمایند.»

او تاکید کرد:« در اجلاس INC-4  نزدیک به 4 هزار200 نفر حضور دارند که 3 هزار و هشتصد نفر از آن ها نماینده حدود 178 کشور هستند و جزو گروه اصلی به شمار می آیند. مابقی این تعداد نیز عضو گروه ناظر هستند که به عنوان NGO های بین المللی در اجلاس حاضر شده و حضور عملیاتی پررنگی ندارند.»

صحاف امین افزود:« تیم ایران در این اجلاس 4 عضو دارد، 2 نفر از این تیم  نماینده انجمن ملی صنایع پلیمر ایران هستند، یک نفر از وزارت امور خارجه و یک نفر از سازمان حفاظت از محیط زیست نیز از اعضای این تیم به شمار می آیند؛ بحث اصلی ای که ما به دنبال آن هستیم این است که بتوانیم توجه این لایحه را از قسمت بالای زنجیره ارزش کم کنیم و در واقع موضوع لایحه آلودگی پلاستیک ها را به سمت بهبود وضعیت بازیافت و بالا رفتن درصد بازیافت هدایت کنیم. این در شرایطی است که در حال حاضر از کل پلاستیک ها و زباله های دنیا تنها 9 درصد آنها بازیافت می شوند و چیزی حدود 50 درصد آنها دفن می شوند و حدود 19 درصد از آنها سوزانده شده و حدود 22 درصد از آنها هم در طبیعت رها می شوند.»

وی تصریح کرد:« این خود نشان دهنده آن است که پتانسیل زیادی برای افزایش ضریب بازیافت پلاستیک ها و زباله های پلاستیکی وجود دارد و قبل از اینکه این اتفاق بیفتد ما به هیچ وجه نباید هیچ کار دیگری را در زنجیره و یا تغییر نوع تولید و تکنولوژی تولید پلاستیک ها  انجام دهیم. این موضوع فلسفه ما برای مذاکرات است و  بر این تاکید داریم که بازیافت پلاستیک و زباله پلاستیکی باید احیا شود. آمارهای جهانی نیز نشان دهنده این است که باید ابتدا ضریب بازیافت زباله ها  افزایش یابد. به همین دلیل هم این موضوع بسیار مهم است و برایمان در اولویت قرار دارد.»

امروز دومین روز از اجلاس INC-4 سپری شده است و به نظر می رسد جلسات هر لحظه ملتهب تر می شوند. پیش بینی می شود روز سوم این اجلاس چالشی تر برگزار شود و موضع گیری های کشور ها در خصوص پیش نویس صفر بیشتر نمایان گردد.