زمان تحویل و مسئولان سالن‌های نمایشگاه ایران‌پلاست اعلام شد

به گزارش اینپیا، بنابر اعلام ستاد برگزاری ایران پلاست، غرفه گذاران نمایشگاه شانزدهم، از ساعت 14 روز شنبه 26 شهریور ماه، امکان ورود به سالن هارا خواهند داشت. بر اساس این اطلاعیه، فهرست سالن ها و نام و شماره مسئولان آن ها اعلام شده و غرفه گذاران می توانند سؤالات و مشکلات خود را بامسئولان هر […]

به گزارش اینپیا، بنابر اعلام ستاد برگزاری ایران پلاست، غرفه گذاران نمایشگاه شانزدهم، از ساعت 14 روز شنبه 26 شهریور ماه، امکان ورود به سالن هارا خواهند داشت.

بر اساس این اطلاعیه، فهرست سالن ها و نام و شماره مسئولان آن ها اعلام شده و غرفه گذاران می توانند سؤالات و مشکلات خود را بامسئولان هر سالن، در میان بگذارند.

فهرست مسئولان سالن های ایران پلاست به شرح زیر است: