سالن B38 به گروه ماشین آلات واگذار شد

به گزارش اینپیا و به نقل از ستاد خبری نمایشگاه ایران پلاست، امروز دوشنبه 28 مرداد ماه فضا های باقی مانده در سالن B38، به گروه ماشین آلات واگذار شد.   فضا های باقی مانده در این سالن به دلیل انصراف برخی از شرکت ها یا شرکت هایی که مراحل ثبت نام خود را تکمیل نکرده بودند، […]

به گزارش اینپیا و به نقل از ستاد خبری نمایشگاه ایران پلاست، امروز دوشنبه 28 مرداد ماه فضا های باقی مانده در سالن B38، به گروه ماشین آلات واگذار شد.

 

فضا های باقی مانده در این سالن به دلیل انصراف برخی از شرکت ها یا شرکت هایی که مراحل ثبت نام خود را تکمیل نکرده بودند، ایجاد شده بود که امروز راس ساعت 11 صبح جانمایی و ثبت نام آن برای گروه ماشین آلات انجام شد.

 

در حال حال حاضر فرایند جانمایی و ثبت نام سالن های اختصاص یافته به نمایشگاه ایران پلاست خاتمه یافته است و شرکت هایی که هنوز تمایل به حضور در این نمایشگاه را دارند می توانند درخواست خود را فقط برای «فضاهای باز» اعلام نمایند.

 

گفتنی است، سالن های اختصاص یافته به سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از سوی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران، عبارتند از A38 ،B31 ،1-44، 2-44، 40، A40 ، 41، B 41، 38، A 38، B38 ، 35، 5، 6، 7 و فضای های باز سالن های 38، 40،41، 35، 37،5، 44 و B 38 هستند.

 

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 31 شهریور ماه لغایت 3 مهر ماه برگزار می‌شود.