نام و نام خانوادگی

سعید ترکمان

تاریخ تولد

03/03/1350

تحصیلات

دکترای پزشکی عمومی

نام شرکت

هلدینگ طب پلاستیک

تاریخ تاسیس شرکت

1376

تعداد پرسنل

500  نفر