سهم ۸۰ درصدی بخش صنعت، معدن و تجارت در سرمایه‌گذاری خارجی

معاونت طرح و برنامه وزارت در گزارشی حجم سرمایه‌گذاری خارجی بخش صنعت، معدن و تجارت در پنج ماه نخست امسال را 388 میلیون دلار معادل ۸۰ درصد میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اعلام کرد. به گزارش اینپیا به نقل از وزارت صمت، معاونت طرح و برنامه وزارت صمت از تصویب 68 مورد سرمایه گذاری خارجی […]

معاونت طرح و برنامه وزارت در گزارشی حجم سرمایه‌گذاری خارجی بخش صنعت، معدن و تجارت در پنج ماه نخست امسال را 388 میلیون دلار معادل ۸۰ درصد میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اعلام کرد.

به گزارش اینپیا به نقل از وزارت صمت، معاونت طرح و برنامه وزارت صمت از تصویب 68 مورد سرمایه گذاری خارجی با ارزش 485 میلیون دلار در کل کشور طی پنج ماه نخست امسال خبر داد.

بر اساس گزارش مربوطه از این میزان سرمایه‌گذاری، بخش صنعت، معدن و تجارت با 49 مورد و حجم سرمایه گذاری 388 میلیون دلار، به ترتیب سهم 72 و 80 درصدی را به خود اختصاص داده است.

همچنین در این بازه زمانی، سهم حجم سرمایه گذاری بخش صنعت ۹۷.۹درصد، بخش معدن ۲.۱ درصد و سهم بخش تجارت صفر بوده است و این در حالی است که از 49 مورد سرمایه گذاری خارجی مصوب در این بخش، 19 شرکت با 100% سهامدار خارجی، 21 شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخلی (J.V) و 9 مورد بصورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT می‌باشند.

در بخش دیگر این گزارش، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی را مربوط به گروه‌های ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، ساخت چوب و محصولات چوب و چوب پنبه (به استثنای مبلمان) عنوان و پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب، کشورهای امارات، ترکیه، افغانستان، هنگ کنگ و آلمان معرفی کرده است .

این در حالی است که بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری‌های مصوب مربوط به کشور افغانستان با 22 مورد و کشورهای ترکیه، چین، امارات و آلمان به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.

معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در بخش دیگر این گزارش استان‌های کرمان، مرکزی، تهران، آذربایجان شرقی و البرز را به عنوان رتبه‌های اول تا پنجم (به ترتیب) از لحاظ حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب معرفی کرده است.