سود پتروشیمی مارون نصف شد

پس از آنکه صورت‌های مالی 6 ماهه پتروشیمی مارون انتشار یافت، مشخص شد که شرکت در 6 ماهه ابتدایی امسال عملکرد خوبی از خود نشان نداده است؛ به طوری که سود ناخالص مارون در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نصف شد. آیا شرکت می‌تواند در نیم‌سال دوم 1402 این رویه را جبران کند یا خیر؟

 نگاهی به کارنامه فعالیت یک ماه اخیر پتروشیمی مارون نشان می‌دهد که شرکت مجموعا 355 هزار و 820 تن از محصولات خود را در مهرماه تولید کرده که نسبت به تناژ تولید در شهریورماه بیشتر از 10 درصد کاهش داشته است. همچنین مقدار تولید مارون در مهرماه سال گذشته حدود دو درصد بیشتر از رقم فعلی بوده است. گفتنی است مارون در مدت مشابه سال 1401 حدود 362 هزار و 390 تن ثبت شده بود.

اما در سمت ارقام فروش مارون، اوضاع کمی متفاوت بود؛ به طوری که تناژ فروش پتروشیمی مارون در مهرماه از 151 هزار و 673 تن در شهریور با رشد 1.15 درصدی به 153 هزار و 412 تن رسیده است. همچنین این عدد در مقایسه با فروش 141 هزار و 915 تنی شرکت در مهرماه سال گذشته بیشتر از هشت درصد رشد کرده است.

 تولید و فروش

افزایش درآمد مارون در مهر

همین موضوع در کنار رشد نرخ محصولات مارون اعم از اتیلن، منو اتیلن گلایکول و دی اتیلن گلایکول سبب شد تا درآمد شرکت از محل فروش در مهرماه افزایش یابد. به طوری که درآمد سه هزار و 557 میلیارد تومانی مارون در مقایسه با درآمد شرکت در شهریور 1402 و مهر 1401 به ترتیب 24.1 و 45.82 درصد افزایش داشته است.

گفتنی است پتروشیمی مارون در شهریورماه دو هزار و 866 میلیارد تومان و در مهر 1401 حدود دو هزار و 439 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده بود. به طور کلی باید گفت پتروشیمی مارون در مهرماه نمره قابل قبولی را کسب کرده و اگر همین روند را در ادامه راه در پیش بگیرد، سودسازی خود را افزایش می‌دهد.

کارنامه مارون در 6 ماهه نخست

 و بها

اگر صورت‌های مالی 6 ماهه پتروشیمی مارون بررسی شود، مشخص می‌کند که مارون در نیمه نخست سال جاری از محل فروش، 11 هزار و 994 میلیارد تومان درآمدزایی داشت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر از 24 درصد پایین آمده است. همچنین بهای تمام شده تولید پتروشیمی مارون نیز در این بازه زمانی حدود 18 درصد پایین آمد و به 10 هزار و 488 میلیارد تومان رسیده است.

به این ترتیب کاهش درآمد مارون در این دوره سود ناخالص این پتروشیمی را به شدت کاهش داد. به طوری که سود ناخالص مارون از دو هزار و 968 میلیارد تومان با کاهش حدود 50 درصدی به هزار و 506 میلیارد تومان رسید.