حضور انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در همایش رئولوژی

سومین کنفرانس رئولوژی برگزار شد

سومین کنفرانس بین المللی رئولوژی آذر ماه امسال در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی برگزار شد.این همایش که با استقبال گسترده از سوی دانشجویان و استایید این حوزه در دو سالن جداگانه برگزار شد و بیش از 90  مقاله مورد بررسی قرار گرفت . در این همایش بین المللی 90 مقاله از دانشجویان و کارشناسان […]

سومین کنفرانس بین المللی رئولوژی آذر ماه امسال در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی برگزار شد.این همایش که با استقبال گسترده از سوی دانشجویان و استایید این حوزه در دو سالن جداگانه برگزار شد و بیش از 90  مقاله مورد بررسی قرار گرفت .

در این همایش بین المللی 90 مقاله از دانشجویان و کارشناسان واحدهای تحقیق و توسعه مورد بررسی قرار گرفت که رکورد بسیار خوبی است. کمیته علمی که از اواخر بهار امسال تشکیل شد، از دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، پژوهشگاه پلیمر، تربیت مدرس، سهند تبریز، شاهرود، کاشان، گرگان و تعدادی دیگر از دانشگاه ها حضور داشتند مقالات با وسواس زیادی داوری شد و حدود 10 مقاله پذیرفته نشد.
رییس انجمن علمی رئولوژی خانم دکتر گوهرپی و دبیر کنفرانس آقای دکتر مهدی سلامی بودند
کنفرانس به دلیل تعداد زیاد مقالات در دو سالن برگزار شد
همچنین نمایشگاهی با حضور شرکت های مرتبط در جوار کنفرانس برپا گشت. علاوه بر ارایه به صورت پوستر برخی مقالات، دو کارگاه نیز در روز یا دو روز قبل از کنفرانس توسط دو مدرس بین المللی برگزار و گواهینامه به حاضرین داده شد انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به عنوان حامی مالی این کنفرانس در این نمایشگاه و کنفرانس حضور داشت.