شبح دامپینگ در بازار پلی استایرن

۲ روز پیش اتاق بازرگانی ایران نامه ای به تشکل های اقتصادی وابسته به این اتاق ارسال نمود که ابهامات زیادی در بر داشت.در این نامه ذکر شده بود وزارت تجارت ترکیه یک در خواست کتبی ارسال نموده مبنی بر آن که در واردات پلی استرن با کد گمرکی ۳۹۰۳۱۹۰۰۰۰۰۰ از ایران به صورت دامپینگ […]

۲ روز پیش اتاق بازرگانی ایران نامه ای به تشکل های اقتصادی وابسته به این اتاق ارسال نمود که ابهامات زیادی در بر داشت.در این نامه ذکر شده بود وزارت تجارت ترکیه یک در خواست کتبی ارسال نموده مبنی بر آن که در واردات پلی استرن با کد گمرکی ۳۹۰۳۱۹۰۰۰۰۰۰ از ایران به صورت دامپینگ عمل شده و این تهدیدی برای تولیدات داخل این کشور به شمار می آید. به همین دلیل هم ترکیه تحقیقات در این راستا را آغاز نموده است.این در حالی است که بر اساس قرار داد ضد دامپینگ ( موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت) که در سال ۱۹۹۴ منعقد شده است، مراجع ذیربط موظف هستند پس از درخواست و ارائه مستندات آن و قبل از شروع به تحقیقات، مراتب را به کشور صادر کننده مربوطه اطلاع دهند.مورد مبهمی که در نامه مذکور وجود دارد کد تعرفه ای گمرکی است که مطرح شده چرا که در کدهای تعرفه گمرکی موجود چنین کدی وجود ندارد اما کدهای مشابهی وجود دارند که از جمله آن می توان به ۳۹۳۱۹۱۰ که مربوط به پلی استایرن های معمولی و ۳۹۰۳۱۹۲۰ که مربوط به پلی استایرن مقاوم است، اشاره کرد.بنابراین به نظر می رسد آنچه مورد نظر کشور ترکیه است پلی استایرن معمولی یا مقاوم است.این در حالی است که طی بررسی های انجام شده توسط انجمن ملی صنایع پلیمر ایران بالاترین میزان رقابت این مواد در بورس کالا طی ۲ هفته گذشته ۱۷ درصد بوده و احتمال آن وجود دارد که همین میزان اندک رقابت نیز نتیجه دامپینگ های صورت گرفته باشد.با این حال اتاق بازرگانی ایران برای پیشگیری از اتفاقات احتمالی عنوان نموده که تشکل های اقتصادی وابسته به این اتاق نسبت به اطلاع رسانی این موضوع و رعایت و توجه لازم به استاندارد های کشور مقصد به منظور جلوگیری از تاثیر سوء بر صادرات کالاهای ایرانی اقدام نمایند.