شرایط مرزی ایران و افغانستان چگونه است؟

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان و مشاور این اتاق در امور افغانستان با تاکید بر انجام رایزنی ‌ها میان ایران و گروه‌های قدرت در افغانستان و تلاش برای بازگشایی مرزها خاطر نشان کرد: آثار اقتصادی تحولات کنونی در افغانستان کوتاه مدت خواهد بود و نگرانی جدی برای فعالیت های اقتصادی […]

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان و مشاور این اتاق در امور افغانستان با تاکید بر انجام رایزنی ‌ها میان ایران و گروه‌های قدرت در افغانستان و تلاش برای بازگشایی مرزها خاطر نشان کرد: آثار اقتصادی تحولات کنونی در افغانستان کوتاه مدت خواهد بود و نگرانی جدی برای فعالیت های اقتصادی ایران وجود ندارد.

محمود سیادت در گفت و گو با اینپیا در خصوص شرایط گمرکات مرزی ایران و افغانستان اظهار کرد: در حال حاضر از 3 محور مرزی افغانستان، 2 محور اسلام قلعه و ماهیرود در اختیار طالبان است اما در مرز میلک تردد و فعالیت در جریان است.

وی افزود: همچنین اکثر مرزهای مشترک افغانستان با سایر کشورها از جمله ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان به تصرف طالبان درآمده است.

به گفته سیادت، طالبان در حال تسلط بر تمامی مرزهای افغانستان است اما پس از مدتی مرزها باز خواهد شد.

وی ادامه داد: فشار کنونی طالبان بر گمرکات افغانستان به این دلیل است که گلوگاه اصلی اقتصادی این کشور را که تامین کننده درآمد افغانستان است، در دست بگیرند تا به دولت مرکزی فشار بیشتری برای کسب امتیازات وارد کنند و به هدف اصلی خود یعنی کناره گیری دولت کابل و روی کار آمدن یک دولت موقت با حضور طالبان برسند.

عضو سابق هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در خصوص شرایط فعالیت‌های اقتصادی ایران و افغانستان و صادرات به این کشور توضیح داد: با تمهیدات وزارت امور خارجه ایران و میانجیگری میان گروه‌های مختلف از جمله طالبان، به احتمال زیاد مشکل جدی با حضور طالبان نخواهیم داشت.

وی در خصوص آثار اقتصادی حضور طالبان، با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی کوتاه مدت خواهد بود، گفت: هر چند در ابتدای این تحولات شاهد فرار سرمایه ها و سرمایه گذاران به دلیل محدودیت‌های مدنی در افغانستان خواهیم بود اما در نهایت بخش عمده ای از نیازهای جمعیت 36 میلیونی افغانستان باید از خارج تامین شود که کشور ایران هم از جمله منابع تامین کننده آنهاست.

سیادت با اشاره به اینکه پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، حضور پاکستانی‌ها در بازارهای این کشور بیشتر و سهل‌تر خواهد شد، گفت: شاید ریسک حضور ایران در افغانستان برای کوتاه مدت افزایش خواهد یافت ولی از سوی دیگر در مناطقی که طالبان مسلط شده تا کنون شاهد کاهش رشوه خواری و امنیت نسبی بوده ایم.

وی ادامه داد: روز گذشته استاندار هرات تغییر کرد و نیروهای جهادی گذشته به رهبری اسماعیل خان در حال مجهز شدن برای حفاظت از شهر هستند. همچنین با حمایت های طالبان از سوی برخی سازمان های جاسوسی و برخی کشورها، بسیاری از مناطق بدون درگیری جدی در حال فتح توسط طالبان است و شاهد کمرنگ شدن انگیزه ها در ارتش افغانستان نیز هستیم.

سیادت معتقد است خروج نیروهای خارجی از افغانستان می تواند در نهایت فرصت ها و تهدیدهای نسبتا برابر به دنبال داشته باشد.

مشاور ریاست اتاق بازرگانی خراسان در امور افغانستان تاکید کرد: مشکلات اقتصادی ناشی از این درگیری ها و تسلط طالبان کوتاه مدت است و ما به طور مرتب با نمایندگی های ایران در افغانستان ارتباط داریم تا در صورت اعلام آمادگی طالبان برای باز شدن دو مرز اسلام قلعه و ماهیرود(ابونصر فراهی) بتوانیم تردد وسایل حمل و نقل را در مرزها داشته باشیم. فعلا پذیرش حمل و نقل و بار در این دو گمرک امکان پذیرنیست اما نگرانی جدی وجود ندارد و به زودی مرزها باز خواهند شد.