ششمین نمایشگاه اختصاصی ایران در عراق آذرماه امسال برگزار می‌شود

ششمین نمایشگاه اختصاصی ایران در موصل عراق از تاریخ 9 تا 12 آذرماه سال جاری برگزار می‌شود. به گزارش اینپیا، با توجه به اهمیت شهر موصل و استان نینوا در اقتصاد عراق و عدم حضور شرکت‌های ایرانی در این استان طی یک دهه اخیر، همچنین با عنایت به ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه همکاری […]

ششمین نمایشگاه اختصاصی ایران در موصل عراق از تاریخ 9 تا 12 آذرماه سال جاری برگزار می‌شود.

به گزارش اینپیا، با توجه به اهمیت شهر موصل و استان نینوا در اقتصاد عراق و عدم حضور شرکت‌های ایرانی در این استان طی یک دهه اخیر، همچنین با عنایت به ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه همکاری مشترک و دعوت استاندار مجلس استان موصل از شرکت‌ها و تولیدکنندگان ایرانی جهت حضور و بهره‌مندی از تسهیلات فراهم شده، این نمایشگاه فرصت مناسبی برای حضور تولید کنندگان و صادرکنندگان ایرانی خواهد بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر کاتالوگ نمایشگاه را دانلود کنید.