صادرکنندگان پویای صنایع پلیمر معرفی شدند

صادرکنندگان پویای‌ صنعت پلیمر در روز دوم‌ همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری معرفی و تقدیر شدند. به گزارش اینپیا، در این مراسم‌ از ۲۰ صادرکننده پویا در صنعت پلیمر تقدیر شد. همچنین در این مراسم‌ ۵ شرکت منتخب صادرکننده در صنایع پلیمر نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.

صادرکنندگان پویای‌ صنعت پلیمر در روز دوم‌ همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری معرفی و تقدیر شدند.

به گزارش اینپیا، در این مراسم‌ از ۲۰ صادرکننده پویا در صنعت پلیمر تقدیر شد.

همچنین در این مراسم‌ ۵ شرکت منتخب صادرکننده در صنایع پلیمر نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.