صادرکنندگان 61 میلیارد یورو ارز به اقتصاد ایران تحویل دادند

دبیر کمیته اقدام ارزی با بیان اینکه 28 هزار و 804 صادرکننده از تاریخ ۲۲فروردین ۹۷تا دهم مهرماه سال جاری نسبت به صادرات ۱۰۰میلیارد یورویی اقدام کرده‌اند، گفت: مقام اول در روش‌های ایفای تعهدات ارزی، واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری پروانه‌های صادراتی است. به گزارش اینپیا، احسان قمری، دبیر کمیته اقدام ارزی گفت: […]

دبیر کمیته اقدام ارزی با بیان اینکه 28 هزار و 804 صادرکننده از تاریخ ۲۲فروردین ۹۷تا دهم مهرماه سال جاری نسبت به صادرات ۱۰۰میلیارد یورویی اقدام کرده‌اند، گفت: مقام اول در روش‌های ایفای تعهدات ارزی، واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری پروانه‌های صادراتی است.

به گزارش اینپیا، احسان قمری، دبیر کمیته اقدام ارزی گفت: از کل تعهدات صادراتی، حدود ۱۱میلیارد یورو تعهدات سررسید نشده مربوط به سال ۱۴۰۰بوده که با توجه به مهلت چهارماهه تعیین شده و همچنین انعطاف در نظرگرفته شده در حوزه ایفای تعهدات ارزی، این میزان ارز حاصل از صادرات نیز به چرخه اقتصادی کشور بازخواهد گشت.

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی افزود: بر اساس، تفکیک انجام شده، میزان صادرات مشمول رفع تعهدات ارزی در سالهای ۹۷لغایت ۹۹به ترتیب ۳۰.۶ میلیارد یورو مربوط به سال نود و هفت،۲۸.۸ میلیارد یورو مربوط به سال نود و هشت و ۲۴.۵ میلیون یورو مربوط به سال نودو نه بوده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که میزان صادرات مشمول ایفای تعهدات ارزی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰حدود ۱۶میلیارد یورو بوده که در صورت استمرار این روند، پیش‌بینی می‌شود میزان صادرات مشمول رفع تعهد ارزی در سال ۱۴۰۰ از رشد مناسبی نسبت به سال‌های قبل برخوردار باشد.

دبیر کمیته اقدام ارزی گفت: از مجموع تعهدات ارزی صادراتی ایفا شده،۶۰ درصد از طریق فروش ارز در سامانه نیما، ۲۹درصد از طریق واردات در مقابل صادرات خود و واگذاری ارز پروانه‌های صادراتی صورت گرفته که با در نظر گرفتن این نکته که صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فولادی موظفند ارز حاصل از صادرات خود را صرفا از طریق سامانه نیما عرضه کنند، مقام اول در روش‌های ایفای تعهدات ارزی، واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری پروانه‌های صادراتی است.

قمری در پایان اعلام کرد: ۴۳۵۱صادرکننده با ایفای تعهدات خود به میزان ۳۹.۳میلیارد یورو و معادل ۶۴درصد کل تعهدات ایفا شده، نسبت به ایفای کامل و صد درصدی خود اقدام کرده‌اند که در آینده نزدیک از تعدادی از این صادرکنندگان تقدیر خواهد شد.