جریانات نزولی صادرات و واردات در مهر 1401 معکوس شد

صعود تجارت در مهرماه

به گزارش اینپیا؛ آمارهای منتشر شده از سوی گمرک نشان دهنده آن است که جریان نزولی صادرات و واردات کشور در مهرماه 1401 روند معکوس را طی کرده است. با بررسی روند تجارت ایران در هفت ماه نخست امسال مشخص می‌شود که ارزش مالی صادرات بدون نفت خام در این مدت زمانی، رقمی معادل 28.4 […]

به گزارش اینپیا؛ آمارهای منتشر شده از سوی گمرک نشان دهنده آن است که جریان نزولی صادرات و واردات کشور در مهرماه 1401 روند معکوس را طی کرده است. با بررسی روند تجارت ایران در هفت ماه نخست امسال مشخص می‌شود که ارزش مالی صادرات بدون نفت خام در این مدت زمانی، رقمی معادل 28.4 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است که از نظر وزنی معادل 61.3 میلیون تن بوده در واقع از نظر ارزش مالی، صادرات بدون نفت خام در هفت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.6 درصد رشد داشته اما از نظر  وزنی میزان صادرات بدون نفت خام در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل با 18.2 درصد کاهش مواجه شده است. در مقابل وضعیت صادرات کشور در بازه زمانی هفت ماهه ابتدای سال 1401، ارزش مالی واردات کشور رقمی حدود 31.7 میلیارد دلار را نشان می‌دهد که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 14.4 درصد رشد داشته و از نظر وزنی  هم  میزان واردات به کشور در این مدت زمانی، 19.7 میلیون تن بوده که در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل 15.7 درصد کاهش در این بخش ثبت شده است.

همچنین بررسی روند ماهانه ارزش کمی واردات و صادرات بدون نفت خام در کشور حاکی از آن است که در مهرماه امسال افزایش 30 درصدی ارزش واردات و افزایش 25 درصدی ارزش ورادات نسبت به ماه قبل یعنی شهریور 1401 به ثبت رسیده است و از نظر وزنی نیز مقدار واردات بدون نفت خام در مهرماه نسبت به شهریور 1401، افزایش 52 درصدی داشته و مقدار وزنی صادرات هم در این ماه نسبت به ماه قبل افزایش 23 درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این آمار، عمده شرکای تجاری ایران در هفت ماه نخست امسال چین، عراق، هند، ترکیه، امارات متحده و آلمان بودند که در مقاصد صادراتی، چین با رقم 9.2 میلیارد دلار در جایگاه نخست مقاصد صادراتی قرار دارد و بعد از آن به ترتیب، عراق با 4 میلیارد دلار، امارات با 3.5 میلیارد دلار، ترکیه با 3.1 میلیارد دلار و هند با 1.1 میلیارد دلار اصلی‌ترین مقاصد صادرات بدون نفت خام ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

در مقابل جایگاه نخست مبادی وارداتی هم، کشور امارات به رقم 9.4 میلیارد دلار در جایگاه اول ایستاده و بعد از آن به ترتیب چین با 8.3 میلیارد دلار، ترکیه با 3.2 میلیارد دلار، هند با 1.7 میلیارد دلار و آلمان با 991 میلیون دلار قرار دارند.

 

منبع: معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران