صندوق تامین مالی سرمایه در گردش تشکیل می‌شود

مدیرعامل شرکت بورس تهران از ارایه پیشنهاد تشکیل صندوق تامین مالی سرمایه در گردش برای واحدهای کوچک و متوسط خبر داد.

محمود گودرزی در شانزدهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: در حال حاضر تسهیلات بانکی حدود ۷۵۰۰ همت است، اما سهم اوراق بدهی، یعنی ابزاری که در بازار سرمایه برای تامین مالی استفاده می‌شود، کمتر از ۱۰۰۰ همت است.

وی با بیان اینکه یکی از پنجره‌های تامین مالی در اقتصاد ایران، بازار سرمایه است که به یمن سیاست‌گذاری‌های غلط وضعیت خوبی ندارد، گفت: بنابراین نقش بازار سرمایه در تامین مالی ۱۰ تا ۱۱ درصد است.

گودرزی با اشاره به هدف گذاری نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی، تصریح کرد:، اما رسیدن به این رشد اقتصادی با وضعیت فعلی سیستم بانکی و بازار سرمایه امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به جریان پول سنگینی که به سمت رمزارز‌ها سرازیر شده و همچنین قانون تولید و زیرساخت، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ در جریان تشویق بنگاه‌های اقتصادی در شهر‌های مختلف برای ورود به بورس، مشخص شد یکی از مشکلات اصلی این واحد‌ها سرمایه در گردش است و با ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان هم مشکل واحد‌های کوچک و متوسط حل می‌شد. اما ساختار بازار سرمایه با رویه انتشار اوراق اجرایی با این مبالغ همخوانی ندارد و کار دشواری است؛ بنابراین بورس تهران پیشنهاد تشکیل صندوق تامین مالی سرمایه در گردش را ارائه کرد که در وزارت اقتصاد و سازمان بورس مورد استقبال قرار گرفت. در حال حاضر در حال اخذ مجوز برای شروع به کار این صندوق هستیم.