ضرورت انتقال تجربه بازار PVC به سایر گریدها / تعامل مصرف‌کنندگان با پتروشیمی خوزستان رقابت پلی‌کربنات را کاهش داد

به گزارش اینپیا، این در حالی است که رقابت برای برخی گریدهای PVC در ماه های اخیر به بالای 70 درصد نیز رسیده بود و اکنون پس از اقداماتی که در این راستا صورت گرفت، می بینیم که میزان رقابت ها به شدت کاهش یافته است و مصرف کنندگان پایین دستی PVC دیگر نباید هزینه های گزاف رقابت را بپردازند. […]

به گزارش اینپیا، این در حالی است که رقابت برای برخی گریدهای PVC در ماه های اخیر به بالای 70 درصد نیز رسیده بود و اکنون پس از اقداماتی که در این راستا صورت گرفت، می بینیم که میزان رقابت ها به شدت کاهش یافته است و مصرف کنندگان پایین دستی PVC دیگر نباید هزینه های گزاف رقابت را بپردازند.

 

چنین جریانی حاکی از این است که اگر قصد صنایع بالادستی و پایین دستی بر این باشد که بازاری را کنترل کنند، این مساله می تواند با ایجاد تعاملات سازنده محقق شود.

 

حال اگر این تعامل در اولویت کل زنجیره قرار گیرد، رفته رفته به مرحله ای خواهیم رسید که هیچ بازاری از کنترل خارج نشود و بخش تولید کشور را متضرر نکند.

 

ضمن این که در هفته های اخیر شاهد آن بودیم که رقابت برای برخی گریدهای پلی کربنات نیز با افزایش همراه شده بود که با پیگیری های انجمن ملی صنایع پلیمر به عنوان مصرف کننده و تلاش پتروشیمی خوزستان به عنوان تولیدکننده برای افزایش عرضه ها، اکنون به این مرحله رسیده ایم که رقابت ها در این گرید کاهش یافته است.

 

از این رو رویکرد تعامل مصرف کنندگان، کمیته تخصصی پتروشیمی و کمیته راهبردی تقاضای محصولات پتروشیمی، می تواند الگوی مناسبی برای تعامل در راستای مدیریت بازار باشد که در نهایت منجر به رونق تولید شود.