طراحی و تهیه نخستین اپلیکیشن بازیافت زباله در سیستان و بلوچستان کلید خورد

رئیس اداره باز آفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان گفت: طراحی و تهیه نخستین اپلیکیشن بازیافت زباله در استان به سفارش اداره بازآفرینی شهری این اداره کل کلید خورد.

رئیس اداره باز آفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان گفت: طراحی و تهیه نخستین اپلیکیشن بازیافت زباله در استان به سفارش اداره بازآفرینی شهری این اداره کل کلید خورد.

سهیلا رضایی  افزود: با توجه به بحرانی شدن مساله زباله در برخی شهرها از جمله زاهدان و بویژه در محلات حاشیه، اداره بازآفرینی شهری این اداره کل اقدام به عقد قرار داد جهت تهیه اپلیکیشن بازیافت کرد.

وی ادامه داد: در این راستا این اپلیکیشن با نگاه اقتصادی به زباله و با هدف بهبود وضعیت زیست در محلات و بازیافت در مبدا  در حال برنامه ریزی و تدارک است.

رئیس اداره باز آفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین نتایج استفاده از این اپلیکشن در آینده تغییر نگاه شهروندان به زباله و ایجاد نگاه اقتصادی به زباله خواهد بود.