ظرفیت‌های تجاری صنعت پلیمر در امارات

ارائه دکتر فرشید فرزانگان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، در پنل بررسی فرصت‌های صادراتی پلیمری و شناسایی بازارهای جدید صادرات محصولات پلیمری در همایش توسعه صادرات صنایع پلیمری برای دانلود فایل ارائه کلیک‌ کنید

ارائه دکتر فرشید فرزانگان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، در پنل بررسی فرصت‌های صادراتی پلیمری و شناسایی بازارهای جدید صادرات محصولات پلیمری در همایش توسعه صادرات صنایع پلیمری

برای دانلود فایل ارائه کلیک‌ کنید