ظرفیت‌های تجاری صنعت پلیمر در ترکیه

ارائه مهندس مهرداد سعادت دهقان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری در پنل بررسی فرصت‌های صادراتی پلیمری و شناسایی بازارهای جدید صادرات محصولات پلیمری. برای دانلود فایل ارائه کلیک‌ کنید

ارائه مهندس مهرداد سعادت دهقان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری در پنل بررسی فرصت‌های صادراتی پلیمری و شناسایی بازارهای جدید صادرات محصولات پلیمری.

برای دانلود فایل ارائه کلیک‌ کنید