ظرفیت‌های تجاری صنعت پلیمر در عمان

ارائه مهندس محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری در پنل بررسی فرصت‌های صادراتی پلیمری و شناسایی بازارهای جدید صادرات محصولات پلیمری. برای دانلود فایل ارائه کلیک‌ کنید

ارائه مهندس محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری در پنل بررسی فرصت‌های صادراتی پلیمری و شناسایی بازارهای جدید صادرات محصولات پلیمری.

برای دانلود فایل ارائه کلیک‌ کنید