ظرفیت قانون تامین مالی تولید در کاهش هزینه با اوراق بدهی

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار ظرفیت­های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در خصوص بازار أوراق بهادار بدهی را تشریح کرد.

مرتضی چشان با بیان این که فصلی از این قانون به موضوع تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و از مسیر انتشار أوراق بدهی اختصاص یافته است اظهار کرد، یکی از موضوعاتی که سازمان بورس در راستای کاهش هزینه های تامین مالی تولید از طریق انتشار أوراق بدهی مجدانه پیگیر آن بود در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای تامین مالی تولید است که این مهم در تبصره 2 ماده 14 این قانون متبلور شده است.

وی افزود: بر أساس این بند، هزینه‌های مالی که توسط شرکت­های مادر تخصصی (هلدینگ) به صورت مستقیم یا از طریق شرکت تابعه مالک طرح (پروژه) بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکت‌های متعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق و کارمزد سایر ارکان انتشار اوراق پرداخت می‌شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی همچنین با اشاره به این­که همواره یکی از دغدغه­های متقاضیان تامین مالی از مسیر أوراق بدهی، تامین ضمانت اوراق بوده است اشاره نمود در این قانون، تاسیس صندوق­های تضمین دولتی و خصوصی به منظور توسعه دامنه وثائق و تضامین مهیا شده است.

چشان همچنین بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات مهم در راستای کاهش هزینه های تامین مالی انتشار اوراق بدهی بر اساس مفاد مندرج در تبصره 4 ماده 14 قانون مذکور، امکان انتشار اوراق بدهی در عرضه­ های خصوصی می­باشد.