عرضه پتروشیمی‌ها در بورس کالا متوقف نمی‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: به هیچ عنوان عرضه پتروشیمی‌ها در بورس کالا را حذف نکردیم و ما تنها برای مازاد محصولات پتروشیمی در بورس تکالیفی را تعیین کردیم.
محسن زنگنه در پاسخ به ابهامات برخی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه پیرو مصوبه برنامه‌ای در رباطه با عرضه پتروشیمی‌ها خارج از بورس، گفت: موادی که مجلس در زمینه عرضه پتروشیمی‌ها در برنامه به تصویب رساند براساس اسناد بالادستی و قانون حمایت از صنایع زیر مجموعه نفت و گاز بود. ما در این بخش گفتیم که محصولات کارخانجات پتروشیمی در بورس عرضه شود البته باید دانست یک بخش از این محصولات در بورس خریدار ندارد یعنی این‌ها روی دست می‌ماند، همچنین باید گفت که شرکت‌های پتروشیمی همه محصولات خود را به بورس نمی‌دهند لذا ما در مصوبه مذکور گفتیم که محصولاتی که شرکت‌ها به بورس نمی‌دهند و یا محصولاتی که امکان فروش و بازار یابی آن‌ها چه در صادرات و چه در بورس وجود ندارد، طی قرار داد‌هایی دراز مدت به کارخانجاتی داده شود که مواد اولیه این کارخانجات از مواد پتروشیمی تشکیل می‌شود.
زنگنه تصریح کرد:به واقع بسیاری از کارخانجات موفق نمی‌شوند که محصولشان را از بورس تامین کنند چراکه در این بخش محدودیت وجود دارد لذا این محصولات کم بوده و به این کارخانجات نمی‌رسد همچنین پیش‌تر کارخانجات مجبور بودند بروند و از طریق دلال‌ها و با قیمت بسیار بالایی و با مشکلات زیادی این محصولات را تهیه کنند.
در این شرایط سوال ما این است که وقتی ما به پتروشیمی‌ها یارانه می‌دهیم و آن هم نمی‌توانند محصول خود را در بورس به فروش برساند، چرا نباید سازوکار دیگری برای این موضوع در نظر بگیریم؟ بنابراین ما در این بخش نه تنها تکلیف نکردیم که اجازه دادیم که پتروشیمی‌ها به طور مستقیم با شرکت‌هایی که در صنایع پائین دستی متقاضی این محصولات هستند، قرارداد لازم را منعقد کنند؛ بنابراین ما به هیچ عنوان عرضه پتروشیمی‌ها در بورس کالا را حذف نکردیم و ما تنها برای مازاد محصولات پتروشیمی در بورس تکالیفی را تعیین کردیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: ما به این دلیل این موضوع را مدنظر قرار دادیم که در حال حاضر بسیاری از کارخانجات صنایع پائین دستی پتروشیمی قابلیت سرمایه گذاری ندارند، آنهم به این دلیل که تامین خوراک برای آن‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد لذا ما به جهت رونق تولید این موضوع را در مجلس به تصویب رساندیم.