عملکرد ضعیف ایران در تجارت با اتحادیه اروپا

منطقه اتحادیه اروپا که از 27 اقتصاد مختلف تشکیل شده، یکی از بازارهای مهم جهان برای تجارت است. ارزش واردات کالایی این منطقه اقتصادی از کشورهای خارج از این اتحادیه در هشت ماه نخست سال 2022 حدود یک‌هزار و 967 میلیارد یوری بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 50 درصد افزایش داشته […]

منطقه اتحادیه اروپا که از 27 اقتصاد مختلف تشکیل شده، یکی از بازارهای مهم جهان برای تجارت است. ارزش واردات کالایی این منطقه اقتصادی از کشورهای خارج از این اتحادیه در هشت ماه نخست سال 2022 حدود یک‌هزار و 967 میلیارد یوری بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 50 درصد افزایش داشته است. در این مطلب به بررسی روند تجارت کالایی کشور ایران، عربستان و ترکیه، با اتحادیه اروپا در سال 2021 تا آگوست 2022 ( مرداد 1401) و همچنین مبادی و مقاصد این اتحادیه در تجارت با ایران در نیمه نخست 2021 و 2022 پرداخته شده است.

در هشت ماه نخست سال 2022 میانگین واردات ماهانه اتحادیه اروپا از اقتصادهای خارج از این منطقه حدود 207 میلیارد یورو بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 1.2 برابری داشته است. 43 درصد از حدود 1.97 تریلیون یورو واردات این اتحادیه از خارج از منطقه آسیا بوده که سهم ایران از کل واردات اتحادیه اروپا در هشت ماهه 2022 0.05 درصد بوده است، این درحالی است که  ترکیه سهم 3.3 درصدی و همچنین عربستان سهم 1.3 درصدی از تجارت با اروپا داشته اند.

به صورت خلاصه می‌توان گفت، صادرات کالایی ترکیه و عربستان به اتحادیه اروپا در هشت ماهه نخست 2022، به ترتیب 89 برابر و 36 برابر رقم صادرات ایران به این اتحادیه در همین مدت بوده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد مازاد تراز تجاری ترکیه 2.3 میلیارد یورو و مازاد تراز تجاری عربستان 6.3 میلیارد یورو بوده است اما وضعیت برای ایران در این زمینه متفاوت بوده و مازاد تراز تجاری در کشورهای ترکیه و عربستان، کسری تراز تجاری 1.9 میلیارد یورویی برای ایران در تجارت با اتحادیه اروپا ثبت شده است.

در نیمه نخست سال 2022 کل صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا، حدود 272 میلیون تن و به ارزش حدود 554 میلیون یورو بدوده که در مقایسه با نیمه نخست سال قبل از لحاظ وزنی رشد 20 درصدی و از نظر ارزشی افزایش 36 درصدی داشته است. حدود 73 درصد از صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا به ترتیب به مقصد پنج کشور آلمان، ایتالیا، اسپانیا، رومانی و بلغارستان بوده است. اگرچه صادرات ایران در این مدت زمان از نظر ارزشی افزایش داشته است اما از لحاظ وزنی صادرات به ایتالیا در نیمه اول 2022 حدود 22 درصد کاهش و به آلمان حدود 18 درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش در نیمه نخست 2022 کل واردات کالایی ایران از اتحادیه اروپا هم رقمی معادل 1.46 میلیون تن و به ارزش حدود 2میلیارد یورو بوده است که از نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از نظر وزنی 14 درصد افت داشته اما از لحاظ ارزشی با 11 درصد رشد همراه بوده است. بیشترین میزان واردات از اروپا به ایران هم به ترتیب از کشورهای آلمان، ایتالیا، هلند، فرانسه و رومانی بوده به ثبت رسیده است.

منبع: اتاق بازرگانی تهران