غرفه شرکت های پتروشیمی ایرانی در نمایشگاه k2022عموما تعطیل یا نیمه تعطیل

بر اساس شنیده ها، آلمان برای مدیران و کارکنان شرکت های پتروشیمی روادید صادر نکرده و علی رغم غرفه سازی انجام شده کارکنان پتروشیمی ها نتوانستند برای ارائه محصولاتشان در آلمان حضور داشته باشند.      

بر اساس شنیده ها، آلمان برای مدیران و کارکنان شرکت های پتروشیمی روادید صادر نکرده و علی رغم غرفه سازی انجام شده کارکنان پتروشیمی ها نتوانستند برای ارائه محصولاتشان در آلمان حضور داشته باشند.