فراخوان جذب ایده در مرکز نوآوری پلیمر

به منظور تکمیل اکوسیستم صنایع پلیمری کشور و افزایش سهم اقتصاد پلیمر در تولید ناخالص ملی ، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در حال راه‌اندازی مرکز نوآوری صنایع پلیمری است. در این راستا، این مرکز نوآوری اقدام به فراخوان جذب ایده نموده است. این فراخوان شامل ایده‌ها و نوآوری‌های در حال توسعه در تیم‌های استارت‌آپی و کسب و کارهای نوپا، ایده‌ها و محصولات در حال توسعه در مراکز تحقیق و توسعه شرکت‌های فعال در حوزه پلیمر می‌شود.

به منظور تکمیل اکوسیستم صنایع پلیمری کشور و افزایش سهم اقتصاد پلیمر در تولید ناخالص ملی ، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در حال راه‌اندازی مرکز نوآوری صنایع پلیمری است. در این راستا، این مرکز نوآوری اقدام به فراخوان جذب ایده نموده است. این فراخوان شامل ایده‌ها و نوآوری‌های در حال توسعه در تیم‌های استارت‌آپی و کسب و کارهای نوپا، ایده‌ها و محصولات در حال توسعه در مراکز تحقیق و توسعه شرکت‌های فعال در حوزه پلیمر می‌شود.
به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران ، زمینه‌های اولین فراخوان جذب ایده/محصول بدین شرح است:

– بازیافت و اقتصاد چرخشی در صنعت پلیمر

– زیست بسپارها (Biopolymers)

– پلیمرهای هوشمند (Smart Polymers)

– پلیمرهای مقاوم

– اپلیکشین‌های کاربردی در زنجیره ارزش صنعت پلیمر

🔴متقاضیان برای دریافت فرم شرایط پذیرش و حمایت ،به آدرس زیر ایمیل ارسال نمایند

inocenter@inpia.ir

فرم پذیرش اثر را از اینجا دانلود کنید

🔴شماره تماس جهت راهنمایی بیشتر
02144182896