فروش اعتباری و همزمان سه پتروشیمی عامل اصلی افزایش قیمت پی وی سی ها

پی وی سی ها در هفته اول آبان ماه، علی رغم کاهش قیمت پایه و شرایط آرام بازار با افزایش قیمت فزاینده ای رو به رو شدند. محمد ایرانی عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و رئیس انجمن گرانول سازان قم در این باره به خبرنگار اینپیا گفت: چند ماه پیش جلسه ای […]

پی وی سی ها در هفته اول آبان ماه، علی رغم کاهش قیمت پایه و شرایط آرام بازار با افزایش قیمت فزاینده ای رو به رو شدند. محمد ایرانی عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و رئیس انجمن گرانول سازان قم در این باره به خبرنگار اینپیا گفت: چند ماه پیش جلسه ای در انجمن ملی برای فروش ال سی،  تشکیل شد و در این جلسه پتروشیمی های تولید کننده،  پیشرو شدند که فروش ال سی را آغاز کنند. در فروش LC ماهیانه 1/5 درصد  می گرفتند که در بلند مدت این عدد را به دو درصد تغییر دادند.  در این جلسه مقرر شده بود که از سه مجموعه پتروشیمی که پی وی سی عرضه می کنند  یعنی بندر امام، غدیر و اروند  هر هفته یک پتروشیمی فروش ال سی بگذارد و دوتای دیگر فروش اعتباری نداشته باشند اما در چند هفته اخیر شاهد فروش ال سی همزمان هر سه پتروشیمی هستیم . همچنین این پتروشیمی ها قیمت پایه  را  قبول ندارند و در کنار این موضوع  عرضه هم را زیاد کرده اند یعنی  از 8800 تن به 10 هزار و 300 تن  رسانده اند. این موضوع در کنار فروش ال سی ،  تحریک  و ارائه شرایط بهتر به مشتری ها خصوصا مشتری های بزرگ، درخواست ها را به شدت تهییج کرده است در حالیکه بازار به شدت آرام است و قیمت های جهانی هر هفته پایین می آید. در ضمن در بعضی گرید ها s70   و S57  تولیدی پتروشیمی آبادان را  بررسی کنید متوجه می شوید اگر این گریدها را از کره و چین وارد شود در همین حدود قیمت ها می شود و خیلی قیمت عجیبی نیست .

ایرانی ادامه داد:  از عواملی که در این شرایط باعث بازار رقابتی شده است یکی تجمیع گرید بندی ها بود که  ما هم در انجمن پذیرفتیم که آاز شود.  زیرا گرید S60که  عرضه نمی شد با توافق انجمن ، مقرر شد تجمیع گرید انجام شود تا آنهایی که s60  مصرف می کنند،   بتوانند به جای آن s65 بگیرند.  این موضوع یک ظرفیت -3 هزار تنی به سهمیه ها اضافه کرد و از طرفی هم  بحث جلوگیری از سهمیه های جدید بود که نامه آن را مهندس  صفدری مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت در ابتدای سال زدند که واحدهای جدید را پی وی سی می دهند. یعنی از ابتدای سال 10 هزار تن عرضه می کردند و 14000 تن تقاضای مدیریت شده در بهین یاب وجود داشت و آرام آرام این 14000 تن را به 18000 تن رساندند.  یعنی در مقابل عرضه  دو برابر تقاضا وجود دارد. همچنین در این شرایط، تقاضا را با فروش ال سی تهییج می کنند و همیشه هم استدلال ها بر این است که در سال جدید و بعد از ژانویه قیمت ها بالا می رود. در حالیکه اصلا اینگونه نیست و پیش بینی خود من این بود که با کاهش قیمت ها در هفته گذشته، تمایل به خرید پایین بیاید. البته تمایل منطقی به خرید باید کاهش پیدا می کرد زیرا شما کالایی را خرید می کنید که هفته های بعد احتمال کاهش قیمت آن وجود دارد، پس باید بالتبع باید تقاضا کاهش پیدا کند درحالیکه اینگونه نشد و تقاضا افزایش پیدا کرد و میانگین 29 درصد رقابت شد.

ایرانی در پایان راه حل این موضوع را بیان کرد و گفت: پیشنهادمن برای تغییر این شرایط این است که این سه پتروشیمی به مدت یکماه اعتباری نفروشند. زیرا 30 درصد رقابت شده است و نباید  این رقابت اتفاق بیفتد و بازار هم به شدت در رکود است. لذا  این پتروشیمی ها باید فروش نقدی را جایگزین فروش اعتباری کنند زیرا کسانی هم که نقدی خرید می کند،  هزینه ال سی را می دهند  ( 30 درصد رقابت را هزینش می دهند ) و اگر این سه پتروشیمی دو الی سه هفته پی وی سی را اعتباری نفروشند ،  قطع به یقین پی وی سی بین 3 تا 4 درصد رقابت خواهد خورد.