فصل مشترک تشکل‌ها در خصوص تشخیص کامپاند و مواد خام

به گزارش اینپیا، جلسه مشترک انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با نمایندگان انجمن‌های تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن، انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند و سایر ذی‌نفعان  در خصوص تشخیص کامپاند و مواد اولیه در گمرکات کشور روز چهارشنبه برگزار شد.   طی این جلسه حاضرین با اتفاق نظر روی جزئیات تشخیص کامپاند از مواد پلیمری خام توافق کردند و […]

به گزارش اینپیا، جلسه مشترک انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با نمایندگان انجمن‌های تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن، انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند و سایر ذی‌نفعان  در خصوص تشخیص کامپاند و مواد اولیه در گمرکات کشور روز چهارشنبه برگزار شد.

 

طی این جلسه حاضرین با اتفاق نظر روی جزئیات تشخیص کامپاند از مواد پلیمری خام توافق کردند و قرار شد نامه نگاری در خصوص اعلام نظرات به مراجع دولتی نیز انجام شود.