فهرست کالاهای خام و نیمه‌خام پتروشیمی که مشمول مالیات صادراتی می‌شوند

براساس بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر شده است: «در آمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود.» به گزاش اینپیا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای بند […]

براساس بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر شده است: «در آمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود.»

به گزاش اینپیا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای بند قانونی یاد شده، فهرست اولیه مواد نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آن ها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود، تهیه کرده است. البته در برابر این فهرست مخالفت هایی نیز وجود دارد که مهم ترین مخالف وزارت نفت است.

لیست پیشنهادی برای مواد خام نفتی به شرح زیر است:

فهرست کالاهای نیمه خام، نفت، گاز و پتروشیمی نیز به شرح زیر است:

 

با این وجود وزارت نفت با ارائه لیستی از درآمدهای صادراتی برخی کالاها، با لیست پیشنهادی کالاهای نیمه خام مخالفت کرده است که لیست وزارت نفت برای خروج از فهرست کالاهای نیمه خام به شرح زیر است: