قیمت پایه محصولات پتروشیمی این هفته چگونه خواهد شد؟ نقش اول همچنان دلار است

قیمت‌های پایه امروز توسط دفتر صنایع پایین دستی درحالی اعلام خواهد شد که در روزهای پایانی سال که مجلات جهانی تغییرات نرخ محصولات را کمتر گزارش می‌کنند و معمولا دفتر صنایع پایین دستی هم در این روزها بیشتر از تغییرات میانگین هفتگی دلار نیمایی در جهت اعلام قیمت‌ها استفاده میکند، با رشد نرخی که نیما […]

قیمت‌های پایه امروز توسط دفتر صنایع پایین دستی درحالی اعلام خواهد شد که در روزهای پایانی سال که مجلات جهانی تغییرات نرخ محصولات را کمتر گزارش می‌کنند و معمولا دفتر صنایع پایین دستی هم در این روزها بیشتر از تغییرات میانگین هفتگی دلار نیمایی در جهت اعلام قیمت‌ها استفاده میکند، با رشد نرخی که نیما در این هفته‌ها پیش گرفته است و تا روز جاری هم تداوم داشت، باید افزایش بهای بسیاری از محصولات را در این هفته انتظار داشت.

میانگین هفتگی دلار نیمایی برای محاسبه قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی طی روزهای گذشته با 1.912 ریال افزایش به 243.239 ریال در تاریخ یکشنبه 5 دی ماه رسید که نشان از افزایش 0.79 درصدی این نرخ دارد.

از سوی دیگر نرخ های جهانی اعلامی محصولات پتروشیمیایی تا 24 دسامبر هرچند با ثبات نسبی همراه بوده اند، اما بازهم با کاهش بهای محدود همراه بوده اند اما با این وجود به نظر میرسد که نقش اول تعیین قیمت ها بازهم تغییرات میانگین هفتگی دلار نیمایی باشد و باید در انتظار این رویداد باشیم.