قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 1 خرداد 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 1 خرداد 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 248،632 ریال اعلام شد.   مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمر مورخ 25 اردیبهشت و 1 اخرداد سال 1401 :   مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی مورخ 25 اردیبهشت و 1 اخرداد سال 1401 :

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 1 خرداد 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 248،632 ریال اعلام شد.

 

مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمر مورخ 25 اردیبهشت و 1 اخرداد سال 1401 :

 

مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی مورخ 25 اردیبهشت و 1 اخرداد سال 1401 :