قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز ۱ خرداد ۱۴۰۱ اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز ۱ خرداد ۱۴۰۱ بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی ۲۴۸،۶۳۲ ریال اعلام شد.   مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمر مورخ ۲۵ اردیبهشت و ۱ اخرداد سال ۱۴۰۱ :   مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی مورخ ۲۵ اردیبهشت و ۱ اخرداد سال ۱۴۰۱ :

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز ۱ خرداد ۱۴۰۱ بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی ۲۴۸،۶۳۲ ریال اعلام شد.

 

مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمر مورخ ۲۵ اردیبهشت و ۱ اخرداد سال ۱۴۰۱ :

 

مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی مورخ ۲۵ اردیبهشت و ۱ اخرداد سال ۱۴۰۱ :