قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 14 فروردین 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 14 فروردین 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 239.301 ریال اعلام شد.   مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمری در دو تاریخ 7 و 14 فروردین 1401 :   مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در دو تاریخ 7 و 14 فروردین 1401 :               […]

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 14 فروردین 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 239.301 ریال اعلام شد.

 

مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمری در دو تاریخ 7 و 14 فروردین 1401 :

 

مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در دو تاریخ 7 و 14 فروردین 1401 :