قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 28 فروردین 1401 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 28 فروردین 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 245.615 ریال اعلام شد.     مقایسه قیمت پایه پلیمری در دو تاریخ 21 و 28 فروردین 1401 :   مقایسه قیمت پایه شیمیایی در دو تاریخ 21 و 28 فروردین 1401 :            

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 28 فروردین 1401 بر مبنای میانگین هفتگی دلار نیمایی 245.615 ریال اعلام شد.

 

 

مقایسه قیمت پایه پلیمری در دو تاریخ 21 و 28 فروردین 1401 :

 

مقایسه قیمت پایه شیمیایی در دو تاریخ 21 و 28 فروردین 1401 :