قیمت کف مواد اولیه پلیمری بالاتر از قیمت جهانی است

رئیس هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران گفت: قیمت کف موادی که پتروشیمی ها در بورس عرضه می کنند بالاتر از قیمت جهانی است، در صورتی که باید 5 تا 10 درصد زیر قیمت FOB خلیج فارس باشد.   به گزارش اینپیا به نقل از پایگاه خبری صنعت کفش (اسومس)، مهندس مصطفی طالقانی خاطر نشان […]

رئیس هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران گفت: قیمت کف موادی که پتروشیمی ها در بورس عرضه می کنند بالاتر از قیمت جهانی است، در صورتی که باید 5 تا 10 درصد زیر قیمت FOB خلیج فارس باشد.

 

به گزارش اینپیا به نقل از پایگاه خبری صنعت کفش (اسومس)، مهندس مصطفی طالقانی خاطر نشان کرد: یکی از مسائل مهم واحدهای تولیدی شیوه اخذ مالیات است؛ ما مخالف گرفتن مالیات نیستیم، دولت مخارجی دارد این مخارج را باید با درآمدها تامین کند که یا ناشی از فروش مواد خام است یا اخذ مالیات، اما مخالفیم که گرفتن این مالیات بر اساس دیدگاه ممیزی باشد.

 

وی افزود: مالیات واقعی باید از درآمد واحدهای صنعتی و صنفی گرفته شود و طبق قانون مالیات بر درآمد باشد. اگر واحد صنفی یا تولیدی درآمد نداشته باشد و بر اساس اظهارنامه یا برگه تشخیص سال قبل، مبلغی را بر آن مضاعف بکنند و به عنوان مالیات از آن واحد تولیدی و صنفی بگیرند شاید این ناعادلانه باشد.

 

این پیشکسوت صنعت پلیمر تاکید کرد: مساله مهم دیگر توزیع ناعادلانه پتروشیمی ها و عدم توجه مدیران بورس بر بهینه سازی توزیع عادلانه مواد پتروشیمی به تشکل ها است. ما از وزارت صمت می خواهیم که از تشکل ها و فدراسیون های تشکل های موجود و دوستانی که در این زمینه فعالیت داشته اند، نسبت به بهبود توزیع عادلانه مواد پتروشیمی به داخل کشور استفاده شود.

 

به گفته طالقانی، اکنون قیمت کف موادی که پتروشیمی ها در بورس عرضه می کنند بالاتر از قیمت جهانی است. در صورتی که باید 5 تا 10 درصد زیر قیمت FOB خلیج فارس عرضه کنند.

 

وی ادامه داد: رقابتی که پتروشیمی ها در عرضه کم و مهندسی عرضه مواد با هم دارند باعث شده میان واحد تولیدی در مبالغ خرید رقابت ایجاد شود، در حالی که کالا باید به قیمت کف خریداری شود و در کارخانجات مصرف شود.

 

رئیس هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران گفت: مواد پتروشیمی بالاتر از قیمت کف و گاهی تا نزدیک به 100 درصد بالاتر خریداری می شود. این روند باید اصلاح شود؛ منفعت رقابت تولیدکنندگان با یکدیگر در جیب پتروشیمی هاست.

 

طالقانی خاطر نشان کرد: پیشنهاد من به انجمن ملی صنایع پلیمر و دیگر تشکل ها این است که از مجلس و دولت بخواهیم این مبلغ رقابت در صندوقی ذخیره شود و در جهت اصلاح امور صنایع تکمیلی استفاده شود.

 

وی افزود: بورس کالا هم یا مرعوب واحدهای پتروشیمی است یا توانایی پتروشیمی ها چنان مضاعف است که بورس کالا نمی تواند حقوق واحدهای تولیدی و صنایع تکمیلی را از آنها بگیرد و در اختیار این واحدها بگذارد.