انتقاد انجمن صنایع نساجی ایران از قیمت و شرایط عرضه

قیمت گذاری پت شفاف نیست

به گزارش اینپیا؛ انجمن نساجی در نامه ای ضمن انتقاد از ساز و کار عرضه تلفیقی و شیوه قیمت گذاری آن؛ عنوان کرده است: با توجه به عدم شفافیت هزینه‌ها و قیمت مواد وارداتی، پت بایستی با دو کد مجزا و مستقل در بورس ارائه گردند. در ادامه این نامه آمده است: بدیهی است استخراج […]

به گزارش اینپیا؛ انجمن نساجی در نامه ای ضمن انتقاد از ساز و کار عرضه تلفیقی و شیوه قیمت گذاری آن؛ عنوان کرده است: با توجه به عدم شفافیت هزینه‌ها و قیمت مواد وارداتی، پت بایستی با دو کد مجزا و مستقل در بورس ارائه گردند.
در ادامه این نامه آمده است: بدیهی است استخراج قیمت میانگین برای عرضه مشترک این محصول منجر به افزایش قیمت پایه در عرضه هفته آتی این محصول می شود و به هیچ عنوان مورد تأیید این انجمن به عنوان نماینده ذی نفعان اصلی این محصول (چیپس پلی‌اتیلن ترفتالات) نیست.
در صورت عرضه هم زمان ؛ با توجه به اینکه قیمت پایه تولیدات پتروشیمی تندگویان پایین تر از قیمت چیپس خارجی است مشخصاً در صورتی که تقاضا بیشتر از عرضه چیپس داخلی باشد رقابت در خرید این محصول منجر به افزایش قیمت چیپس داخلی تا حد بهای محصول خارجی بوده تمایل به خرید انواع وارداتی افزایش می یابد.