لحظه به لحظه با سخنرانی امروز روحانی:امروز روز گام جدید در برجام و طبق برجام است

رئيس جمهور امروز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸ طی سخنرانی مهمی درباره برجام گفت: ایران در ۶۰ روز اول از فروش آب سنگین و اورانیوم خود داری خواهد کرد. در ۶۰ روز دوم ایران سطح غنی سازی اورانیوم را از ۳/۶۷ تا سطح نا محدود بر می‌دارد و راکتور آب سنگین اراک فعالیت خود را آغاز […]

رئيس جمهور امروز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸ طی سخنرانی مهمی درباره برجام گفت:

ایران در ۶۰ روز اول از فروش آب سنگین و اورانیوم خود داری خواهد کرد.

در ۶۰ روز دوم ایران سطح غنی سازی اورانیوم را از ۳/۶۷ تا سطح نا محدود بر می‌دارد و راکتور آب سنگین اراک فعالیت خود را آغاز می کند!

امروز نمی‌خواهیم از برجام خارجی شویم. امروز روز پایان برجام نیست. امروز روز گام جدید در برجام و طبق برجام است.

امروز ۱۸ اردیبهشت ماه درست یک سال از خروج غیر قانونی آمریکا از توافق برجام و از زیر پا گذاشتن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل می‌گذرد.

امروز ما مصمم هستیم تا یک تصمیم ملی و راهبردی را به عرض ملت ایران برسانیم.

اساس برجام یک تصمیم ملی و راهبردی بود و برجام نه یک تصمیم فردی، نه تصمیم جناحی و نه تصمیم دولتی بود، بلکه تصمیم ملی و تصمیم کل نظام بود.

مردم یک بار قبل از برجام و یک بار بعد از برجام پای صندوق رأی آمدند و این راه را تایید کردند

در سال ۹۲ مردم با رای خود از دولت خواستند که خلاقیت جدید را برای حل و فصل مسائل سیاسی و گشودن گره‌ها بکار گیرد که اسم آن را تدبیر و یا تعامل سازنده می‌گذاریم.

بعد از ۴ سال و پس از اجرای برجام مردم پای صندوق آمدند و نه با ۱۸ میلیون بلکه ۲۴ میلیون رأی به اعتدال، تعامل سازنده و تدبیر رأی دادند.

از آغاز توافق برجام دشمنان ایران با آن مخالف بودند. یعنی تندروهای آمریکا، صهیونیست و ارتجاع منطقه؛ همه آنهایی که ضد برجام بودند، ضد ایران بودند و هستند.

برجام به نفع منطقه و کل جهان و به ضرر دشمنان ایران بود.

آمریکا تصمیم داشت ایران را تحریک به خروج از برجام کند اما موفق نشد

ما از برجام خارج نشدیم چون می دانستیم ویرانی برجام برای منطقه خطرناک است

احساس کردیم برجام نیاز به جراجی دارد

صبر ما استراتژیک بود

ما همچنان مرد صلح و اعتدال هستیم

ما آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود

اگر طی 60 روز آینده به نتیجه نرسیم دو اقدام دیگر را آغاز می کنیم

آن اقدام افزایش عدم پایبندی به محدودیت غنی سازی 3.5 درصد خواهد بود

نسبت به اراک هم تصمیم خواهیم گرفت تا اراک را تکمیل کنیم

به 5 کشور طرف برجام پیغام دادیم اگر این اقدام ایران را بهانه ای برای حضور پرونده ایران در شورای امنیت قرار دهند با اقدام فوری ایران مواجه خواهند شد

امروز با زبان جدیدی مذاکره را شروع کردیم

اروپا آمریکا را کدخدا می‌داند

راهی که امروز انتخاب کردیم راه جنگ نیست راه دیپلماسی است، با زبان جدید و منطق جدید

اگر پنج کشور با بهانه جویی پرونده ایران را به شورای امنیت ببرند با برخورد قاطع ما مواجه خواهند شد

به 5 کشور طرف برجام پیغام دادیم اگر این اقدام ایران را بهانه ای برای حضور پرونده ایران در شورای امنیت قرار دهند با اقدام فوری ایران مواجه خواهند شد.

راهی‌ را که امروز انتخاب‌کردیم راه جنگ نیست و‌راه دیپلماسی ست؛ راه امروز‌ ما راه درگیری با دنیا نیست؛ راه دیپلماسی است. برجام برد-برد بود و نمی‌خواهیم باخت-باخت شود؛ برد-باخت هم نخواهد شد اما اگر قرار بر این باشد باخت-باخت می‌شود.

از امروز فروش کیک زرد و آب سنگین را متوقف خواهیم کرد

طبق تصمیم شورای عالی امنیت ملی امروز از طرف من ۵ نامه به سران ۵ کشور باقی‌مانده در برجام ارسال شد.

برجام در بندهای ۲۴ و ۲۶ و ۳۶ به ما حق داده است که اگر طرف مقابل ما تعهد خود را نقض کند ما آن را در کمیسیون مشترک مطرح کنیم و یک زمانبندی پیش‌بینی کرده‌ایم که از آن هم ما عبور کردیم.

امروز ما به سران ۵ کشور اعلام کردیم که از دو اقدامی که تاکنون انجام می‌دادیم صرفنظر خواهیم کرد؛ این دو اقدام در واقع به یک بیان ساده دو فروش بوده است یعنی ما هر وقت مواد غنی شده‌مان به ۳۰۰کیلوگرم می‌رسید ما اضافه بر آن را به کشوری می‌فروختیم و در عوض آن کیک زرد می‌گرفتیم.

امروز این فروش متوقف می‌شود؛ فروش دوم فروش آب سنگین است که هر وقت از ۱۳۰ تن تجاوز می‌کرد ما آن مقدار اضافی را به کشوری می‌فروختیم؛ امروز این فروش را هم متوقف می‌کنیم، پس کل اقدام امروز جمهوری اسلامی ایران توقف دو اقدام است و به یک معنا دو فروش را انجام نمی‌دهیم؛ نه اورانیوم غنی شده را از امروز می‌فروشیم، نه آب سنگین‌مان را.