لیست مواد خام و نیمه خام بدون پلی اتیلن کامل نیست/ضرورت تکمیل لیست مواد خام با مشورت بخش خصوصی

عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در خصوص لیست مواد خام و نیمه خام پتروشیمی که مشمول مالیات بر صادرات می شوند، گفت: این اقدام به شکل کلی مثبت است و به نظر می رسد که موضوع توقف خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش که در سال های اخیر به صورت جدی توسط […]

عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در خصوص لیست مواد خام و نیمه خام پتروشیمی که مشمول مالیات بر صادرات می شوند، گفت: این اقدام به شکل کلی مثبت است و به نظر می رسد که موضوع توقف خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش که در سال های اخیر به صورت جدی توسط تشکل های تولیدی دنبال می شود تا حدودی به حاصل نشسته است؛ چرا که این تکمیل زنجیره ارزش به افزایش ایجاد ارزش افزوده، رشد تولید و ایجاد اشتغال و در نهایت به توسعه کشور منتهی می شود. اما لیست ارائه شده کامل نیست و باید با مشورت دولت با بخش خصوصی تکمیل شود.

دکتر برمک قنبرپور، عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در گفت و گو با اینپیا اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی از این اقدام که هر چه بیشتر زنجیره ارزش کالاها در کشور تکمیل شود حمایت می کنند و آن را مثبت می دانند. در بسیاری از صنایع زیرساخت ها و منابع مورد نیاز برای تولید وجود دارد اما مواد اولیه در دسترس نیست و به طور کلی هر چقدر که مواد اولیه بیشتر در کشور عرضه شود، می تواند به معنای رشد تولید باشد و از این نظر می توان دریافت که اقدام دولت برای اخذ مالیات از صادرات مواد خام از نظر کلی موضوع مثبتی است.

وی در ادامه افزود: بسیاری از مواد اولیه مانند پلیمرهای مهندسی و پلی پروپیلن ها در کشور به میزان لازم تولید نمی شوند، از این رو هم باید عرضه کافی مواد اولیه و هم واردات به میزان نیاز در دستور کار قرار گیرد.

قنبرپور در پاسخ به این پرسش که آیا لیست ارائه شده دارای کمبود است نیز اظهار کرد: قطعا این لیست دارای کمبود است و این مساله توضیح پذیر نیست که چگونه بسیاری از کالاهای پلیمری در لیست وجود دارند، اما پرمصرف ترین آنها که پلی اتیلن باشد در لیست وجود ندارد.

وی ادامه داد: ممکن است تدوین کنندگان لیست از این نظر که پلی اتیلن بخش قابل توجهی از صادرات پتروشیمی را تشکیل می دهد و اخذ مالیات از صادرات این محصولات مطلوب پتروشیمی ها نیست، این محصول را از لیست حذف کرده باشند.

قنبرپور افوزود: در این بین باید به این موضوع نیز اشاره شود که در کنار این محصول پلیمری، جای خالی شمش فولاد، اوره و متانول نیز دیده می شود که باید برای تکمیل زنجیره ارزش آنها در کشور تلاش شود.

عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در ادامه تصریح کرد: همان طور که می دانیم، پلی اتیلن پر مصرف ترین مواد اولیه ترموپلاستیک ها در جهان است و حدود 40 مصرف این صنایع به پلی اتیلن باز می گردد، بنابراین قطعا بسیاری از صنایع از این ماده اولیه استفاده می کنند و از این رو پلی اتیلن نیز باید در این لیست وجود داشته باشد.

وی در خصوص اقدامات لازم برای تکمیل این لیست نیز توضیح داد: در خصوص این مساله نیز مانند سایر دستورالعمل های موجود، دولت باید از بخش خصوصی در راستای بهبود لیست کمک بگیرد؛ چرا که تشکل های بخش خصوصی می توانند بهترین مشورت را در اختیار سیاست گذاران و مجریان سیاست ارائه کنند.

قنبرپور همچنین تاکرد کرد: در انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز آمادگی کامل وجود دارد که موضوع تکمیل لیست در کارگروه های مختلف مطرح شده تا مواد پلی اتیلن و مواد خام دیگر نیز در این لیست آورده شوند. بنابراین نیاز به هم فکری و مشورت بین تمام طرفین ذیربط باید وجود دارد تا این طرح تکمیل شود؛ چرا که بدون وجود موادی مانند پلی اتیلن کامل نخواهد بود.